Innovaatiokilpailusta potkua turvetoimialan taitekohtaan

Bioenergia ry:n turvevaliokunta tukee muutosta ja järjestää Uusia turvetuotteita ja -tuotantoteknologiaa -innovaatiokilpailun 1.1.–30.9.2019.

Turpeesta on moneksi, ja Bioenergia ry:n turvevaliokunta etsii uusia turvetuoteinnovaatioita ja ideoita turpeen tuotannon arvoketjussa. Nämä voivat olla tuotantotekniikkaan ja -menetelmiin liittyviä ratkaisuja, joilla parannetaan alalla toimivien yritysten kannattavuutta, tuottavuutta ja kilpailukykyä.

Kilpailu on kaikille avoin. Ehdotuksen voi jättää yksin tai useampi henkilö yhdessä. Siihen voivat osallistua ne ideat ja keksinnöt, jotka eivät ole vielä tunnettuja ja/tai markkinoilla. Kilpailuun voi osallistua voi myös jo pilotoidulla, mutta ei vielä kaupallisessa käytössä olevalla idealla.

Kilpailuun osallistutaan lähettämällä kirjallinen kuvaus kilpailuehdotuksesta Bioenergia ry:lle. Kilpailuehdotuksiin liittyvä materiaali on laitettava ehdotuksen liitteeksi (patentit, piirustukset, suunnitelmat yms.)

Etusijalla uutuus ja liiketoimintapotentiaali

Lähtökohtana on etsiä yleisesti uusia innovaatioita turvetuotteiksi sekä hyödyntämiskelpoisia, teknistaloudellisesti merkittäviä tuote-, palvelu- ja sovellutusideoita turvetuotantoon ja siihen läheisesti liittyvään arvoketjuun. Tuotteen, idean, sen tuoman hyödyn ja toteuttamismahdollisuuksien mahdollisimman tarkka kuvaus helpottavat arviointia.

Ehdotuksia arvioitaessa merkittävä painoarvo on ehdotuksen uutuudella ja liiketoimintapotentiaalilla. Perusedellytyksenä on, että ehdotus on todennäköisesti toteuttamiskelpoinen ja että sillä on teknistä tai kaupallista potentiaalia. Mitä pidemmälle vietyjä toteuttamissuunnitelmat ovat, sitä paremmat mahdollisuudet ehdotuksella on menestyä kilpailussa. Kilpailuun voi osallistua myös ideoilla, jotka eivät ole patentoitavissa tai muuten suojattavissa.

Kilpailun palkintojen yhteismäärä on 9 000 euroa verollisena tulona. Kilpailussa jaetaan 0-3 palkintoa riippuen ehdotusten määrästä ja laadusta. Tuomaristo pidättää itsellään oikeuden lopullisen palkintosumman määrittämiseen ja myös olla jakamatta palkintoja.

Kilpailun tulokset julkistetaan Bioenergiapäivillä syksyllä 2019.

Oikeudet säilyvät ehdottajalla

Kilpailuehdotukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Ehdotuksen kaikki oikeudet säilyvät ehdotuksen tekijällä. Kilpailuasiamiehellä, järjestäjillä tai kilpailutoimikunnalla ei ole minkäänlaisia oikeuksia esitettyjen ideoiden suhteen. Mikäli hakija aikoo suojata kilpailuehdotuksensa, on se tehtävä ennen kilpailun tulosten julkistamista. Palkitut ideat esitellään yleisellä tasolla yhteistyössä ideoijan kanssa.

Kilpailusta voidaan sulkea pois ehdotukset, jotka eivät täytä näiden sääntöjen vaatimuksia.

Osallistu kilpailuun nyt!

Kilpailuasiamiehenä toimii Hannu Salo Bioenergia ry:ssä. Kilpailuasiamies vastaa kilpailua koskeviin tiedusteluihin sekä toimii vaitiolovelvollisena yhteyshenkilönä tuomariston ja osallistujien välillä.

Kilpailuehdotuksen voi jättää sähköisesti tai kirjallisesti. Kilpailuehdotusten tulee olla perillä 30.9.2019 sähköpostiosoitteessa hannu.salo(a)bioenergia.fi. tai postiosoitteessa Bioenergia ry / Hannu Salo, Kaisaniemenkatu 4 A, 00100 HELSINKI. Kilpailuehdotuksia ei palauteta.

Kilpailun tuomaristo on:
Erityisasiantuntija Ari Erkkilä, Vapo Oy
Bioenergia ry:n turvevaliokunnan teknologiatyöryhmän nimeämä jäsen
Kehittämispäällikkö Timo Makkonen, Koneyrittäjien liitto                                                             
Alan ulkopuolinen asiantuntijajäsen

Tuomaristo voi harkintansa mukaan käyttää ideoiden arvioinnissa asiantuntijoita, jotka eivät ole osallistuneet kilpailuehdotusten laadintaan. Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun tuomaristoon kuuluvat tai kilpailuohjelman laatimiseen osallistuneet henkilöt.

Lisätietoja: aluepäällikkö Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi, puh. 040-5022542