Kehittyneiden biopolttoaineiden tuotanto kasvussa

Liikenteen biopolttoaineiden investointien lisäämistä pitkään jarruttaneen REDII-direktiivin hyväksyntä on viime kuukausina tuonut pinnalle uusia hankkeita.

Suomessa mahdolliset hankkeet ovat melko hyvin tiedossa. Maailmalla alan teknologiatoimittajille osoitetut kyselyt ovat lisääntyneet selvästi.

Velvoitteilla ja markkinaehtoisesti

Kehittyneiden biopolttoaineiden velvoite tuo Euroopan markkinoille uutta puhtia. Biopolttoaineiden osuus nousee vuodesta 2022 alkaen 0,2 %:sta 1,7 %:iin vuoteen 2030. Se merkitsee käytännössä 7 miljoonan tonnin markkinoita Euroopassa vuonna 2030. Maailmalla monet yritykset ja kaupungit ovat heränneet kehittyneiden polttoaineiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Nyt öljynjalostuksen suuret toimijat ovat lähteneet liikenteeseen. Pohjoismaiden suurin öljynjalostaja Preem on ilmoittanut investoivansa miljoona tonnia tuotantoon lähivuosina ja jopa 3 miljoonaa tonnia vuoteen 2030 mennessä. Tärkeä osa strategiaa näyttää olevan bioraakaöljyn lisääminen suoraan prosessiin nykyisissä laitoksissa. Käytettävä bioraakaöljy voi olla pyrolyysiöljyä tai vastaavaa. Lisäksi lähdetään ottamaan käyttöön mäntyöljyä.

Pöhinää Sveanmaalla

Yhteistyökuvioita haetaan monelta suunnalta. Sunpine-yhtiö Piteåssa lisää mäntyöljyn käyttöä jalostettavaksi Preemille. St1 lähtee vihdoin tuottamaan omaa uusiutuvaa dieseliä, mutta tällä kertaa Ruotsissa yhdessä SCA:n kanssa mäntyöljyllä.

Raskaan liikenteen ED95 uusiutuvaa polttoaineetta on mahdollista käyttää uudessa Scanian 440 hv:n moottorissa. Etanoli sopii siis myös raskaaseen liikenteeseen. Puupohjaista etanolintuotantoa on kehittänyt Sekab-yhtiö Örnsköldsvikissä.

Pohjoismaat johtavat markkinoita

Pohjoismaat näyttävät hyvää esimerkkiä biopolttoaineiden käytössä. Se johtuu osittain siitä, että liikennesektorin päästöjen vähentämisvelvoite on suuri ja ensimmäisen polven biopolttoaineita voidaan käyttää vain 7 % kokonaismäärästä. Ruotsissa on tarkoitus vähentää päästöjä liikenteessä 70 % vuoteen 2030, ja se merkitsee huomattavaa biopolttoaineiden lisäämistarvetta. Norjassa ja Tanskassa on myös otettu käyttöön jakeluvelvoite.

Lisätietoa: Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi