Lämmin sää pienensi energian kulutusta

Energian kokonaiskulutus Suomessa pieneni viime vuonna yli kaksi prosenttia edellisvuodesta Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan. Vuoden 2014 tavallista lämpimämpi sää vähensi lämmitysenergian tarvetta, mikä näkyi myös kotimaisten polttoaineiden käytössä. Puupolttoaineiden käyttö (95,6 TWh) pieneni lähes 2 % ja niillä katettiin noin neljännes Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Turpeen käyttö (17,3 TWh) lisääntyi edellisvuodesta 9 %, mitä selittää vuoden 2013 poikkeuksellisen alhainen turpeen käyttö.

Uusiutuvan energian osuus kokonaiskulutuksesta nousi prosenttiyksiköllä 32 prosenttiin viime vuonna. EU:n tavoitteet uusiutuvalle energialle määritellään suhteessa energian kokonaisloppukulutukseen; uusiutuvien osuus Suomessa oli epävirallisen arvion mukaan noin 35–36 % vuonna 2014. Suomen uusiutuvan energian osuustavoite on 38 % energian loppukulutuksesta vuonna 2020.

Sähkön nettotuonti ulkomailta saavutti viime vuonna uuden ennätystason. Nettotuonnin osuus Suomessa kulutetusta sähköstä oli yli viidenneksen. Sähkön tuonti Ruotsista lähes puolitoistakertaistui johtuen ennen kaikkea Pohjoismaiden edellisvuotta runsaammasta vesivoiman tuotannosta. Sähköntuonti Venäjältä puolestaan väheni runsaalla neljänneksellä.

Viime vuonna Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 10 miljardin euron arvosta. Eniten energiatuotteita tuotiin Venäjältä, jonka osuus tuonnin arvosta oli noin 61 prosenttia. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 5,2 miljardin euron arvosta.

Tilastokeskus arvioi, että vuoden 2014 lopussa turvevarastoissa oli energiaturvetta noin 18 TWh.

Lue lisää Tilastokeskuksen ennakkotietoja vuoden 2014 energian kulutuksesta täältä.