Lämpöyrittäjyys ‒ vähemmän kohteita, kannattavuus nousussa

TTS Työtehoseuran lämpöyrittäjärekisterissä oli vuoden 2016 lopussa 609 lämmityskohdetta. Määrä oli yhdeksän kohdetta vähemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka uusia kohteita tuli 16 lisää. Eniten muutoksia kohteiden määrissä oli Etelä- ja Länsi-Suomessa.

Tiedot perustuvat vuoden 2016 tilinpäätöstietoihin. Viime vuoden tiedot eivät vielä ole saatavilla.

Liikevaihto nousussa

Lämpöyritysten kannattavuus oli vuonna 2016 hyvällä tasolla. Se oli parantunut vuotta aiemmasta tilanteesta kaikilla tarkastelluilla kannattavuuden, vakavaraisuuden ja maksuvalmiuden mittareilla pois lukien käyttökate, joka oli laskenut hieman.

Tarkasteltujen lämpöyritysten liikevaihdon mediaaniarvo jatkoi vuonna 2016 kasvuaan 500 000 euroon edellisvuoden 448 000 eurosta.

Käyttökate kunnossa

Yrityksen liiketoiminnan tuloksen ennen poistoja ja rahoituseriä kertova käyttökateprosentti oli tarkastelluilla lämpöyrityksillä laskenut hieman vuotta aikaisemmasta tilanteesta, mutta pysynyt korkealla tasolla. Vuonna 2016 käyttökateprosentin mediaaniarvo oli 25,9 %, mikä oli 0,5 prosenttiyksikköä alhaisempi kuin vuonna 2015.

Liiketulosprosentti ottaa huomioon myös yrityksen käyttöomaisuuden kulumisen eli poistot. Lämpöyritysten liiketulosprosentin mediaaniarvo oli 2016 vuonna 14,4 %.

Lämpöyritysten nettotulosprosentin mediaaniarvo oli 2016 vuonna 10,7 %, siis 2,3 prosenttiyksikköä edellisvuotta korkeampi.

Pääoman tuotossa pieni nousu

Lämpöyrityksillä sijoitetun pääoman tuoton mediaaniarvo oli 8,9 % vuonna 2016. Arvo siis kasvoi hienoisesti vuoden 2015 arvosta, 8,6 %:sta.

Omavaraisuusaste kertoo yrityksen taseen oman pääoman suhteen kokonaispääomaan. Tarkasteltujen lämpöyritysten omavaraisuusaste jatkoi nousuaan 2015 vuoden mediaaniarvosta, 40,7 %:sta, päätyen jo varsin korkealle tasolle, 45,8 %:iin.

Oletko juuri aloittanut lämmitysliiketoimintasi tai ovatko kohdetietosi muuttuneet?

Ilmoita nykyiset kohdetietosi TTS Työtehoseuran Lämpöyrittäjäkohteet-kyselyssä.

teksti: asiantuntija Jukka Korri, TTS

Lue lisää 1.2.2018 ilmestyneestä Bioenergia-lehdestä.