BIOENERGIAA JA TURPEEN KÄYTTÖÄ KOSKEVA LAINSÄÄDÄNTÖ

Bioenergian ja turpeen käyttöä Suomessa ohjaa toisaalta EU-lainsäädäntö ja toisaalta sitä soveltava ja täydentävä kansallinen lainsäädäntö. Lainsäädäntö kehittyy jatkuvasti. Keskeisiä muutosajureita ovat ilmasto- ja energiapolitiikka ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen.

Keskeistä EU-lainsäädäntöä