Turveinfo.fi-sivuston tavoitteena on, että suomalaisten mielipiteet turpeesta perustuisivat tietoon. Bioenergia ry on koonnut verkkosivustolle tutkittua tietoa mm. työllistävyydestä, ympäristövaikutuksista, käyttökohteista ja -mahdollisuuksista, taloudellisista vaikutuksista ja turvetuotannon laajuudesta.

Bioenergia ry on yhdessä turpeen tuottajien ja käyttäjien kanssa käynnistänyt mediakampanjan turpeesta.  Mediakampanjan tavoitteena on, että kansalaisten ja päättäjien mielipiteet turpeesta perustuisivat nykyistä enemmän tietoon. Alalla ollaan huolissaan siitä, että suomalaisilla ei ole oikeaa tietoa turpeesta ja sen käytöstä. Tutkimuksen mukaan suomalaiset esimerkiksi luulevat, että turvetuotannossa on yli 15 % Suomen soista, kun oikea luku on alle 1 %. Moni ei myöskään tiedä, että turpeella on muitakin käyttökohteita ja -mahdollisuuksia kuin energiantuotanto.

–    Kampanja on räväkkä, jotta ihmiset kiinnittäisivät asiaan huomiota ja miettisivät sitä. Me toivomme ensisijaisesti, että kampanjasta kiinnostuneet kävisivät tutustumassa turveinfo.fi -sivustoon, jonne olemme koonneet runsaasti tutkittua tietoa turpeesta, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Kampanjan tavoitteena on myös, että vastuullisesti tuotettua kotimaista ja erityisesti haja-asutusalueiden työllisyyttä edistävää turvetta voidaan käyttää Suomessa energiana niin kauan kuin fossiilisia tuontipolttoaineita käytetään. Tämä oli energiapoliittinen linjaus, johon päätyi myös kaikkien eduskuntapuolueiden edustuksen sisältänyt parlamentaarinen työryhmä vuonna 2014. Tilastokeskuksen mukaan 2010-luvulla energiatuotteiden tuontia Suomeen on ollut vuosittain 4‒8 mrd euroa enemmän kuin vientiä. Kampanja haluaa kertoa, että suomalaisilla on positiivisia vaihtoehtoja leikkauksille ja velalle.

–    Turpeen hyödyntäminen energiantuotantoon on tuoreen Valtioneuvoston tilaaman selvityksen mukaan laskevalla uralla. Vuonna 2016 turvetta käytettiin esimerkiksi kaukolämmön ja siihen liittyvän sähkön tuotantoon 10,5 % vähemmän kuin 2015. Samalla fossiilisia polttoaineita käytettiin 11,5 % enemmän (Energiateollisuus: Kaukolämpövuosi 2016 ja 2015). Onko tämä järkevää Suomen kannalta, kun päästöjä vähentää EU:n päästökauppajärjestelmä joka tapauksessa, Laurikka kysyy.

Keskustele aiheesta Twitterissä: @turveinfo

Lisätietoja:
Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 1630 465
Bioenergia ry:n viestintäpäällikkö Miia Välikorpi, puh. 050 560 9086