BIOENERGIA-LEHTI

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).

Lehti ilmestyy erillisenä lehtenä ja osana Koneviesti-lehteä.

Tilaa BioEnergia-lehti

Lehteä koskevat osoitteenmuutokset ja muut viestit voi lähettää osoitteeseen: osoitteenmuutokset@bioenergia.fi

Bioenergia-lehden mediakortti 2020

Uusin lehti

Bioenergia 4/2020

Artikkelit:

3 Pääkirjoitus
4 Turpeen käyttö vähenee nopeasti – hallitusohjelman tavoite ylittyy reilusti
6 Kohti vuotta 2030
8 Aktiivihiiltä turpeesta
10 Turve turvaa energiahuoltovarmuutta ja ruoantuotantoa
12 Kehittyneiden biopolttoaineiden haasteelliset raaka-aineet
14 Voimalaitoksiin ja merenkulkuun bio- ja jätepohjaisia öljyjä
16 Metsäalan kiinnostavuuden eteen tehdään töitä
18 Maakunnissa kovia odotuksia EU:n JTF-rahoituksesta
20 Öljylämmityksestä halutaan eroon – avustuksia tarjolla
22 Hakkurit ja murskaimet sekä kannonnostolaitteet
28 Tuoretta energiayrittäjyyttä yhteistyöllä
30 Järviruoko hyötykäyttöön uudella keräystekniikalla
32 Tuhkan hyötykäyttö on kiertotaloutta
34 Säkylän biokaasulaitoksella ollaan jo lähellä ensimmäistä maalia
36 Biopolttoaineiden kansainväliset laatustandardit uudistettu
38 Pelletti on vaihtoehto, kun luopuu öljystä
38 Bioöljyn käyttö kasvaa
40 Uutiset
42 Kolumni
43 Hinnat

Mediakortti

Julkaistava aineisto käsittelee biopolttoaineiden, turpeen ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoa, kilpailukykyä, yrittäjyyttä, energian tuotantoa eri tyyppisissä ja kokoisissa yksiköissä, ympäristövaikutuksia, taloudellisuutta sekä energiatalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa. Lisäksi mukana on hiilensidontaa käsitteleviä aiheita. Vuonna 2020 ilmestyy 4 numeroa.

Bioenergia-lehti toimii alan markkinointikanavana ja tarjoaa mainosmedian alan yrityksille.

Lataa mediakortti (PDF)

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).