BIOENERGIA-LEHTI

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).

Lehti ilmestyy erillisenä lehtenä ja osana Koneviesti-lehteä.

Tilaa BioEnergia-lehti

Lehteä koskevat osoitteenmuutokset ja muut viestit voi lähettää osoitteeseen: osoitteenmuutokset@bioenergia.fi

Bioenergia-lehden mediakortti 2021

Uusin lehti

Bioenergia 1/2021

Artikkelit:

3 Pääkirjoitus

4 Turpeen käytön loppumisesta lisätaakka kunnille

6 Energiaturvealan yrittäjien ahdinkoa lievitettävä

8 Tuontipuu turpeen korvaajana

10 Turpeen ja ruoantuotannon kohtalonyhteys

12 Energiaturveyrittäjät kaipaavat suoraa taloudellista tukea

14 Hiili kaivoksessa, maassa, metsässä ja ilmassa

16 Hakkuria kannattaa ”katsastaa”

18 Kestävyyslain toimeenpano etenee

20 Tutkimustiedon välittäjä

22 Klapikattilat, klapikoneet

27 Biokaasulaitoksen hiilidioksidi kierrätykseen

28 Kunnissa pyristys eroon tuhansista öljylämmityskohteista

30 Maatilan lämpökeskus myy lämpöä pienteollisuuteen

32 Bioperäisistä hiilidioksidipäästöistä raaka-aineita kemikaalituotantoon

34 Biokaasusektori toiveikkaana vuoteen 2021

36 Kuntien ympäristötavoitteiden toteuttaja

38 Energiapuun korjuun vaikutukset lahopuulla elävään lajistoon

40 Uutiset

42 Kolumni

43 Hinnat

Mediakortti

Julkaistava aineisto käsittelee biopolttoaineiden, turpeen ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoa, kilpailukykyä, yrittäjyyttä, energian tuotantoa eri tyyppisissä ja kokoisissa yksiköissä, ympäristövaikutuksia, taloudellisuutta sekä energiatalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa. Lisäksi mukana on hiilensidontaa käsitteleviä aiheita. Vuonna 2021 ilmestyy 4 numeroa.

Bioenergia-lehti toimii alan markkinointikanavana ja tarjoaa mainosmedian alan yrityksille.

Lataa mediakortti (PDF)

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).