BIOENERGIA-LEHTI

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).

Lehti ilmestyy erillisenä lehtenä ja osana Koneviesti-lehteä.

Tilaa BioEnergia-lehti

Lehteä koskevat osoitteenmuutokset ja muut viestit voi lähettää osoitteeseen: osoitteenmuutokset@bioenergia.fi

Bioenergia-lehden mediakortti 2020

Uusin lehti

Bioenergia 1/2020

Artikkelit:

3 Pääkirjoitus
4 ”Korvaamme miljoona litraa öljyä vuodessa.”
6 Kunnossapidolla kilpailukykyä pienille biolämpölaitoksille
8 Laitosten kunnossapito siirtyi paperista pilveen
10 ”Tuotamme lähilämpöä lievestuorelaisille”
11 ”Lämmityspolttoaine saadaan keskimäärin 20 km:n säteeltä”
12 Kierrätyslannoitevalmisteiden markkinat pystyyn erillistuella?
15 Havupuusta etanolia
16 Biokaasulle tarjolla rooli hiilineutraalissa maitoketjussa
18 Biokaasuliiketoimintaa saksalaisella maatilayrityksellä
20 Koulutus ja työ käsi kädessä
22 Metsäkoneenkuljettaja pärjää työmarkkinoilla
23 Klapikoneet, halkaisijat ja klapikattilat
30 Unioni ohjaa jäsenmaiden ilmasto- ja energiasuunnittelua
32 Hiilidioksidia pois ilmasta teknologialla
34 Mikrobien voimalla hiilidioksidi käyttöön
36 Suonpohjista hiilinieluja?
38 Uusille biokattiloille vuoden alusta raja-arvot
39 Pilkkeen polttajan käsikirja
40 Uutiset
43 Hinnat

Mediakortti

Julkaistava aineisto käsittelee biopolttoaineiden, turpeen ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoa, kilpailukykyä, yrittäjyyttä, energian tuotantoa eri tyyppisissä ja kokoisissa yksiköissä, ympäristövaikutuksia, taloudellisuutta sekä energiatalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa. Lisäksi mukana on hiilensidontaa käsitteleviä aiheita. Vuonna 2020 ilmestyy 4 numeroa.

Bioenergia-lehti toimii alan markkinointikanavana ja tarjoaa mainosmedian alan yrityksille.

Lataa mediakortti (PDF)

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.