BIOENERGIA-LEHTI

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).

Lehti ilmestyy erillisenä lehtenä ja osana Koneviesti-lehteä.

Tilaa BioEnergia-lehti

Lehteä koskevat osoitteenmuutokset ja muut viestit voi lähettää osoitteeseen: osoitteenmuutokset@bioenergia.fi

Bioenergia-lehden mediakortti 2020

Uusin lehti

Bioenergia 3/2020

Artikkelit:

3 Pääkirjoitus
4 Turvetuottajan ahdinko
8 Mikä on reilua?
10 Tulevaisuuden metsien tekijä
12 Bioenergia ja monimuotoisuus talousmetsissä
14 Metsäkeskus: Luontoarvot huomioidaan kohtalaisen hyvin
15 Metsäkeskus: Liian voimakkaat harvennukset
16 Pelletti on monesti hyvä vaihtoehto öljylämmitykselle
18 Hybridimoduulilla tuotetaan ja varastoidaan energiaa
20 Energiakourat
24 Laadunvalvonta biomassavirtojen solmukohdissa
26 Metsäpaloriskin hallinta metsätöissä
28 Retrofit-laitokset laajentavat teollisuuden tuotevalikoimaa
30 Jepuan Biokaasun toiminta vahvassa kasvussa kuivamädätyksellä
33 Ponnistus biokaasuun muiden tukijaljoken avulla
34 Biokaasuautoilun puolestapuhuja
36 Bioenergian Kevätpäivä
38 Bioöljyn käyttö kasvaa
39 Uutiset
42 Kolumni
43 Hinnat

Mediakortti

Julkaistava aineisto käsittelee biopolttoaineiden, turpeen ja kierrätyspolttoaineiden tuotantoa, kilpailukykyä, yrittäjyyttä, energian tuotantoa eri tyyppisissä ja kokoisissa yksiköissä, ympäristövaikutuksia, taloudellisuutta sekä energiatalouteen liittyvää yhteiskunnallista päätöksentekoa. Lisäksi mukana on hiilensidontaa käsitteleviä aiheita. Vuonna 2020 ilmestyy 4 numeroa.

Bioenergia-lehti toimii alan markkinointikanavana ja tarjoaa mainosmedian alan yrityksille.

Lataa mediakortti (PDF)

Tilaa Bioenergia-lehti

Bioenergia ry julkaisee Bioenergia-lehteä, jonka jäsenet saavat jäsenetuna. Alan erikoislehti esittelee ajankohtaiset ja keskeiset asiat tuotannosta, tekniikasta ja ympäristöstä. Bioenergia-lehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Vuosikerran hinta on 45,00 euroa (sis. alv 10 %).