Bioenergia

Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Biopolttoaineita saadaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä. Bioenergia muodostaa 77 % uusiutuvasta energiasta Suomessa ja se kattaa 30 % koko maan energiankulutuksesta.

Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa.

Uusiutuvien energialähteiden merkittävimmät edut uusiutumattomiin energialähteisiin verrattuna ovat niiden pienemmät ympäristövaikutukset (ekologiset hyödyt) ja kestävän kehityksen periaatteisiin perustuva käyttö (uusiutuvuus).

Olemme koonneet bioenergian ja turpeen perustiedot Bioenergian perustietopaketti -kalvosettiin. Tietoja on muun muassa bioenergian osuudesta energiapaletissa EU:ssa ja globaalisti, työllistävyysvaikutuksista ja kehitysnäkymistä. Paketissa on myös katsaus kotimaan tunnuslukuihin ja viime vuosien kehitykseen.

Tietoa bioenergiasta ja turpeesta

Puuenergia

Tietoa puuenergian muodoista ja kestävyydestä.

Lue lisää puuenergiasta

Nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet

Tietoa biopolttoaineista.

Lue lisää nestemäisistä ja kaasumaisista biopolttoaineista

Pellettienergia

Tietoa pellettienergiasta.

Lue lisää pellettienergiasta

Lämpöyrittäjyys

Tietoa lämpöyrittäjyydestä.

Lue lisää lämpöyrittäjyydestä
bioenergiateknologia

Bioenergiateknologia

Tietoa bioenergia-teknologioista.

Lue lisää bioenergiateknologioista

Hiilensidonta

Tietoa hiilensidonnasta.

Lue lisää hiilensidonnasta

Biohiili

Tietoa biohiilestä.

Lue lisää biohiilestä

Turve

Tietoa turpeesta.

Lue lisää turpeesta

Sanasto

Keskeisimpiä alan termejä.

Tutustu sanastoon

Lainsäädäntö

Tietoa lainsäädännöstä.

Lue lisää lainsäädännöstä

Tilastot ja julkaisut

Keskeisiä kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä.

Tutustu tilastoihin ja julkaisuihin

Hankkeet

Tietoa hankkeista, joissa Bioenergia ry on mukana.

Tutustu hankkeisiin