Bioenergia

Bioenergia on biopolttoaineista saatua energiaa. Biopolttoaineita saadaan Suomessa metsissä, soilla ja pelloilla kasvavista biomassoista sekä yhdyskuntien, maatalouden ja teollisuuden energian tuotantoon soveltuvista orgaanisista jätteistä. Bioenergia muodostaa 77 % uusiutuvasta energiasta Suomessa ja se kattaa 30 % koko maan energiankulutuksesta.

Uusiutuvilla energialähteillä tarkoitetaan aurinko-, tuuli-, vesi ja bioenergiaa, maalämpöä sekä aalloista ja vuoroveden liikkeistä saatavaa energiaa.

Uusiutuvien energialähteiden merkittävimmät edut uusiutumattomiin energialähteisiin verrattuna ovat niiden pienemmät ympäristövaikutukset (ekologiset hyödyt) ja kestävän kehityksen periaatteisiin perustuva käyttö (uusiutuvuus).

Olemme koonneet bioenergian ja turpeen perustiedot Bioenergian perustietopaketti -kalvosettiin. Tietoja on muun muassa bioenergian osuudesta energiapaletissa EU:ssa ja globaalisti, työllistävyysvaikutuksista ja kehitysnäkymistä. Paketissa on myös katsaus kotimaan tunnuslukuihin ja viime vuosien kehitykseen.

Tietoa bioenergiasta ja turpeesta

Puuenergia

Tietoa puuenergian muodoista ja kestävyydestä.

Nestemäiset ja kaasumaiset biopolttoaineet

Tietoa biopolttoaineista.

Pellettienergia

Tietoa pellettienergiasta.

Lämpöyrittäjyys

Tietoa lämpöyrittäjyydestä.

bioenergiateknologia

Bioenergiateknologia

Tietoa bioenergia-teknologioista.

Hiilensidonta

Tietoa hiilensidonnasta.

Biohiili

Tietoa biohiilestä.

Turve

Tietoa turpeesta.

Sanasto

Keskeisimpiä alan termejä.

Tilastot ja julkaisut

Keskeisiä kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä.

Hankkeet

Tietoa hankkeista, joissa Bioenergia ry on mukana.