Lämpöyrittäjä – kumppanisi lähienergiassa!

Yritysten ja kuntien strategisia kumppaneita energiaratkaisuissa.

Biopolttoaineiden sekä lämmöntuotannon ammattilaisia. Suomessa on yli 600 lämpöyrittäjäkohdetta, joita ylläpitää noin 240 yritystä. Sopivia uusia kohteita toteutettavaksi lienee vielä tuhansia. Oletko kiinnostunut saamaan lämpöyrittäjän kohteeseesi? Tai oletko kiinnostunut lämpöyrittäjäksi ryhtymisestä? Oletko jo lämpöyrittäjä, ja etsit lisätietoa tai tukea?

Tervetuloa tutustumaan lämpöyrittäjyyteen!

Lämpöyrittäjyys

Lämpöyrittäjä on itsenäinen energia-alan yrittäjä, joka hoitaa julkisen tai yksityisen kiinteistön lämmitystä tai prosessienergian tuotantoa. Lämpöyrittäjät ovat usein maa- ja metsätilasidonnaisia toimijoita, mutta määritelmä on laventunut koskemaan kaikkia muita paitsi kunnallisia tai valtakunnallisesti toimivia energiayhtiöitä.

Lämpöyrittäjyydestä on kerätty tietoja 1990-luvun puolivälistä lähtien. Metsäkeskuksen puuenergianeuvojat ja Motiva ovat edistäneet toimialaa pitkäjänteisesti. Työtehoseurassa (TTS) on kerätty uusista lämpölaitoksista tietoja vuodesta 2002 lähtien. TTS on myös koonnut lämpöyrittäjärekisterissään olevat lämpöyrittäjät kartalle.

Suomen ensimmäiset lämpöyrittäjyyskohteet käynnistyivät vuonna 1992 Kainuussa, Peräseinäjoella ja Kankaanpäässä. Vuoden 2024 alussa lopussa Suomessa toimii noin 240 lämpöyritykseksi laskettavaa yritystä ja ne ylläpitävät noin 600 biolämpölaitosta.

Lämpöyrittäjien pääpolttoaine on metsähake. Hake tulee usein hyvin läheltä, noin 50 km säteellä laitoksesta. Yritys voi korjata puun omistajan tai omistajien metsistä omalla kalustollaan tai hankkia sen markkinoilta. Haketus hoidetaan usein urakoitsijan hakkurilla.
Metsähaketta lämmityspolttoaineena käyttävien laitosten lisäksi toimii monta pellettilämpölaitosta. Muita käytettyjä polttoaineita ovat sahauspintahake, puru, kuori, turve ja kierrätyspuu. Lämpöyrittäjät ovat myös joissain kohteissa ottaneet mukaan aurinkoenergiaa tai lämpöpumppuenergiaa tukemaan tuotantoa. Näköpiirissä on lämpöyrittäjyyden laajentuminen laajemmin energiayrittäjäksi sähkön tai liikennepolttoaineen tuotantoon.

Asiakaskenttä laajentuu ja palvelu lisääntyy

Lämpöyrittäjien tärkein asiakas on yleisimmin kunta. Kolmasosa laitoksista on alueellisia lämpölaitoksia ja loput kiinteistökohtaisia laitoksia. Kiinteistökohtaisista laitoksista puolet lämmittää kouluja ja toinen puoli yksityisiä kiinteistöjä.

Yksityisten kiinteistöjen määrä on kasvussa ja yhä useampi yrittäjä tarjoaa asiakkaalleen lämmön kokonaistoimituksen, johon sisältyy myös lämpölaitosinvestointi. Suurin potentiaalinen asiakasryhmä lämpöyrittäjille ovat yksityiset teollisuuskiinteistöt, kasvukeskusten reuna-alueet ja sellaiset asuinalueet, jotka eivät kuulu kunnan tai kaupungin kaukolämmön piiriin.

Lämpöyrittäjyys on pitkäjänteistä liiketoimintaa

Lämpöyrittäjyys on kehittynyt aluksi maatilojen ja metsänomistajien sivuelinkeinona. Yritysmuotoja on toiminimestä yhtymiin, osuuskuntiin ja osakeyhtiöihin. Oy- ja yrittäjävetoisia kohteita on yhtä paljon, kolmanneksi eniten on osuuskuntamuotoisia kohteita.

Lämpöyrittäjyysliikealan liikevaihto on vuodessa noin 50 M€ vuodessa ja työllistää 600–700 henkilöä suoraan. Keskimääräisessä uudessa 1 MW lämpöyrittäjäkohteessa, missä myydään lämpöä 2 000–4 000 MWh, laitoksen työllistävyys on 0,5–1 henkilötyövuotta (htv). Paikallistalous hyötyy muutenkin, sillä lähes kaikki 200–400 000 euron liikevaihdosta jää alueelle.

Biolämpölaitos tuottaa uusiutuvaa paikallista energiaa. 1 MW laitos korvaa 200 000–400 000 litraa öljyä ja vähentää CO2-päästöjä 0,6–1,2 miljoonaa kg.

Lämpöyrittäjyys kannattaa

Lämpöyritysten kannattavuus on pysytellyt Työtehoseuran selvitysten mukaan hyvällä tasolla viime vuosina. TTS:n seurannassa olleiden lämpöyritysten liiketoiminnan kannattavuus säilyi viimeisimmän selvityksen (vuoden 2018 tilinpäätöstiedot) perusteella melko hyvällä tasolla ja vakavaraisuus jatkoi kasvuaan edelliseen vuoteen verrattuna.
Tutustu TTS:n verkkosivuilla lämpöyrittäjyyden kannattavuutta koskeviin julkaisuihin.

Miksi hankkia lämpö lämpöyrittäjältä?

Koska se on helppoa.

Yritys tekee sen puolestasi; hoitaa lämmön ylläpidon, polttoaineen hankinnan ja halutessasi tekee investoinnin ja asennuksenkin avaimet käteen.

Koska lämpöyrittäjän lämpö on edullista.

Lämpöyrittäjien myymän lämmön kokonaishinta asiakkaalle vaihtelee kohteesta riippuen. Lämmön hinta on kilpailukykyinen yrittäjän pienen kulurakenteen takia ja usein koko polttoaineketjun ollessa yrityksen käsissä.

Koska se tukee kotimaista työllisyyttä ja paikallista taloutta.

Lämpöyrittäjä hankkii polttoaineen läheltä. Lämpöyrittäjyys työllistää 600 – 700 henkilöä suoraan. 1 MW lämpöyrittäjäkohteessa, missä myydään lämpöä 2 000–4 000 MWh, laitoksen työllistävyys on 0,5–1 htv. Paikallistalous hyötyy muutenkin, sillä lähes kaikki 200–400 000 euron liikevaihdosta jää alueelle. Lämpöyrittäjä korvaa fossiilisia tuontienergioita ja parantaa Suomen vaihtotasetta.

Koska lämpöyrittäjä tuottaa uusiutuvaa energiaa.

Biolämpölaitos on uusiutuvaa paikallista energiaa. Puupolttoaineet ovat uusiutuvaa energiaa, ja osa polttoaineesta on metsäteollisuuden sivutuotteita tai kierrätyspuuta. 1 MW laitos korvaa 200 000–400 000 litraa öljyä ja vähentää CO2-päästöjä 0,6–1,2 miljoonaa kg.

Lämpöyrittäjä – tervetuloa mukaan kehittymään ja kasvamaan!

Lämpöyrittäjät arvostavat kokemusten jakamista toisten yrittäjien kanssa. Voit olla asiantuntija metsäpolttoaineen hankinnassa tai lämpölaitoksen rakentamisessa. Aina voi kuitenkin oppia uutta ja lisää. Yritystoiminnan kehittämiseen tarvitaan eri alojen asiantuntijoita.

Bioenergia ry järjestää tapahtumia itsenäisesti ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Edistämme alan koulutusta käytännönläheisesti sekä ohjeiden ja suositusten kehittämistä. Tuotamme materiaalia ja pidämme jäsenet ajan tasalla muutoksista; jo etukäteen.
Bioenergia ry on lämpöyrittäjien täysimääräinen edunvalvoja. Teemme työtä sekä kotimaisten ministeriöiden, eduskunnan, puolueiden ja viranomaisten kanssa. Olemme aktiivisesti mukana eurooppalaisen kattojärjestömme Bioenergy Europen toiminnassa vaikuttamassa EU:n päätöksentekoon.

Tuethan työtämme puolestasi ja liityt Bioenergia ry:n jäseneksi! Täältä saat lisätietoja.

Tervetuloa uudet lämpöyrittäjät!

Suomessa kaivataan uusia lämpöyrittäjiä olemassa olevien rinnalle. Lämpöyrittäjyys tarjoaa kiinnostavan työkentän vaihtelevien tehtävien kautta. Lämpöyrittäjyys voi olla sivutyö koneyrittäjälle, maatalous- ja metsätalousyrittäjälle tai täysin uusi päätyö.

Polku lämpöyrittäjyyteen kannattaa aloittaa selvittämällä hyvin kysyntä paikkakunnallasi, mahdollisten muiden kiinnostuneiden saaminen mukaan rahoittamiseen tai käytännön tekemiseen.

Yksi vaihtoehto mukaan lähtemiselle on tulla uudeksi osakkaaksi tai jäseneksi olemassa oleviin lämpöyrittäjäyrityksiin. Niillä voi olla tarvetta lisäosakkaille rahoituksen saamiseksi, polttoainehankintaan tai laitoksen ylläpitoon. Näin voi myös oppia lämpöyrittäjyyttä ilman isoja yrittäjäriskejä. Lämpöyrityksiä on myös välillä kaupan liiketoimintakauppana.

Neuvoja saatavana

Liikkeelle kannattaa lähteä asiantuntijoiden avulla. Asiantuntijoita on käytettävissä avuksesi monessa organisaatiossa, mm: Metsäkeskuksen bioenergianeuvojat, MTK, Koneyrittäjät, oppilaitokset, kuten JAMK, Karelia.

Bioenergia ry toimii alan etujen valvojana ja edistää alan koulutusta yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Tarjoamme lämpöyrittäjille ajantasaista tietoa lainsäädännön, hintojen, rahoituksen ja muiden toimintaan vaikuttavien asioiden osalta.

lämpöyrittäjyys - Euran Energia Oy

Kuva: Iida Hollmén
Euran Energia Oy:n päätoimiala on kaukolämmön erillistuotanto ja jakelu. Yrityksen toiminta keskittyy lämpöyrittäjyyteen, eli hakkeen tuotantoon, varastointiin ja toimitukseen sekä hakelämmityksen hoitoon eri kohteissa. Laitosten polttoaine hankitaan lähialueelta ja samalla työllistetään monia alueen ihmisiä. Toiminnassa ovat mukana mm. Matti Eskola (vas.) Jouko Ylijoki, Jorma Nummela ja Miska Niemi. Euran Energia Oy on yksi Bioenergia ry:n jäsenorganisaatioista.