Maailmanluokan osaamista bioenergian hyödyntämisessä

Bioenergian tuotantoketju korjuusta tai keruusta käyttökohteeseen lämpö- tai voimalaitokselle, pienkattilaan tai ajoneuvoon vaatii runsaasti erilaista teknologiaa. Suomessa, jossa bioenergialla on aina ollut suuri merkitys, on kehittynyt vuosien saatossa paljon maailmanluokan osaamista bioenergian hyödyntämisestä. Esimerkkejä ovat leijupetikattilat, harvesterit, biokaasulaitokset, uusiutuvien polttoaineiden valmistus ja biomassan käsittely- ja mittausteknologia. Uusimpana on kasvamassa biohiililaitosten ja hiilidioksidin hyötykäyttöön liittyvät teknologiat.

Bioenergia-alan teknologia- ja palveluvientiyritysten ulkomailla tapahtuvan tuotannon ja viennin yhteenlaskettu arvo on yli 400 miljoonaa euroa. Bioenergia ry:n keväällä 2018 teettämän selvityksen mukaan yritykset arvioivat vientinsä kasvavan lähes 70 % ja 36 % odottaa viennin lisääntyvän merkittävästi.Yrityksistä 91 % uskoo myös bioenergiaan liittyvän liikevaihtonsa kasvavan lähivuosina.

Bioenergian teknologia- ja palveluvienti nyt ja tulevaisuudessa (pdf 11.6.2018)