BIOENERGIA RY – TIETOA MEISTÄ

Sivuvirroista energiaa kestävästi

Bioenergia ry on yli kolmensadan jäsenorganisaation ja henkilöjäsenen edunvalvoja. Kun EU ja Suomi etenevät kohti hiilineutraaliutta, haluamme kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoittelemme toiminnassa mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä vientiä ja tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Toimimme yhdessä jäsentemme kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Nykyhetkestä kohti visiota päästään hallitun, sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän avulla. Hallittu siirtymä voidaan toteuttaa, kun otetaan samanaikaisesti huomioon ilmasto, toimitus- ja huoltovarmuus, työpaikat sekä verotulot.

Vuoden 2025 osalta tähtäämme siihen, että:

 • investointiympäristö on poliittisen ohjauksen osalta vakaa ja markkinaehtoinen
  • ilmasto- ja energiapolitiikan isoista asioista sovitaan parlamentaarisesti ja sidosryhmiä kuullen, jotta vältytään poukkoilevalta päätöksenteolta
  • rakennetaan nykyiselle lainsäädännölle, ei korvata sitä
  • bioenergiaa tuotetaan sivuvirroista ja kestävyysvaatimukset kehittyvät ennakoidusti
 • alan kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky ovat hyvällä tasolla
 • bio- ja kiertotalous kasvavat kestävästi ja energia on sen mahdollistaja
 • bioenergian käyttö kasvaa nykytasolta korvaten fossiilisia polttoaineita erityisesti lämmön- ja prosessienergiantuotannossa sekä liikenteessä
 • biomassan hyötykäytön hyväksyttävyys ja bioenergia-alan imago paranevat.

Bioenergia ry on Bioenergy Europen, World Bioenergy Associationin ja International Peatland Societyn jäsen.

Yhdistyksen historiaa

Bioenergia ry perustettiin vuoden 2011 joulukuussa ja yhdistys aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Taustalla oli suuri tarve koko toimialan kattavalle järjestölle, sillä bioenergia-alan liiketoiminta kasvoi ja kasvaa edelleen nopeasti. Siksi alan neljä järjestöä yhdistyivät ja  FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Puuenergia ry:n, Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot siirtyivät uuteen yhteiseen järjestöön. Näin järjestö pystyy vaikuttamaan ja palvelemaan jäseniään aiempaa paremmin.

Bioenergian historiaan voi tutustua myös  Halkojen Suomi – energiaa puusta -kirjan avulla. Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoo Bioenergia ry:n julkaisemassa kirjassa polttopuun käytön kehityksestä Suomessa  – polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä.

Bioenergia ry:n säännöt

Yhdistyksen toiminta nojaa sen sääntöihin. Säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitus, hallinto ja keskeisimmät menettelytavat. Yhdistyksen sääntöjä uudistettiin vuonna 2019 ja uudet säännöt tulivat voimaan 1.1.2020 alkaen.

Tutustu sääntöihin täällä.

Bioenergia ry:n hallitus 2020

Bioenergia ry:n hallitus on laajapohjainen läpileikkaus jäsenistöstämme. Aktiivisen hallituksemme jäsenet edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa.

Hallituksen puheenjohtaja
Pertti Vanhala, liiketoimintajohtaja, Oulun Energia Oy
Puh. 044 703 3701, pertti.vanhala(a)oulunenergia.fi

Varsinainen jäsen

Riku Cavadas-Kaipainen, Metsä Group
Anssi Kainulainen, MTK ry
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
Patrick Wackström, Porvoon Energia Oy
Matti Peltola, Koneyrittäjät ry
Ilkka J. Räsänen, Neste Oyj

Ville Kopra, Versowood Oy
Sami Markkanen, Kotkan Energia Oy
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj

Varajäsen

Arto Lampinen, Metsä Group
Heikki Kääriäinen, Metsähallitus
Maija Henell, Turun Seudun Energiatuotanto Oy
Sami Kuitunen, EPV Energia Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Erkki Karppanen, ESE Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Kalle Junnikkala, Junnikkalan Saha Oy
Jukka Järvenpää, Kokemäen Lämpö Oy
Marjo Väisänen, Energiapalvelu Väisänen Oy
Asko Puhakka, Karelia AMK

Valiokunnat

Bioenergia ry:n luottamustehtävissä toimii aktiivisesti noin 70 jäsenorganisaatioidemme edustajaa. Suurin osa heistä tekee työtä valiokunnissa toimialapäällikköjemme suunnannäyttäjinä ja tukena.

Puuenergiavaliokunta 2020
Turve ja kasvualustat -valiokunta 2020
Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2020

Heikki Alanne, Versowood Oy
Teemu Heinänen, Encore Ympäristöpalvelut
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Jari Pinomäki, Tampereen sähkölaitos
Heikki Heiskanen, Vapo Oy
Pauli Rintala, MTK
Lauri Hölttä, Vatajankosken Sähkö Oy
Samuli Myllymäki, Metsähallitus
Mikko Kurki, Sappi Finland Oy
Esa Koskiniemi, EPV Energia Oy
Frank Ligthart, Valmet Oyj
Mika Järvenpää, Inergia
Tuula Väätäinen, Savon Voima
Petri Viinikainen, Kurikan Kaukolämpö Oy
Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Peter Pekkola, Metsä Group

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Kaj Finne, Oy Alholmens Kraft Ab
Hanna Haavikko / Pekka Purola, Suomen turvetuottajat ry
Elina Hannula, Jukuturve Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Marko Nummijärvi, Koneyrittäjät ry (Kauhanummi Oy)
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Timo Orava, EPV Bioturve Oy
Janne Pitkänen, Biolan Group (Novarbo Oy)
Mika Virtanen, MTK
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy/Turveruukki Oy
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Pasi Rantonen, Vapo Oy
Jari Pinomäki, Tampereen sähkölaitos

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(aa)bioenergia.fi

Mika Juvonen, Bio 10 Oy
Markku Järvinen, Oilwhale Solutions Oy
Mikael Kvist, Wibax Oy
Jari Niemelä, Valmet Oyj
Jouni Hämäläinen, MAB Powertec
Minja Timperi, Neste Oyj
Anssi Kainulainen, MTK
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Matti Kymenvaara, Kaidi Finland Oy
Heikki Koponen, QPower Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Valiokunnat

Puuenergiavaliokunta 2020

Heikki Alanne, Versowood Oy
Teemu Heinänen, Encore Ympäristöpalvelut
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät
Jari Pinomäki, Tampereen sähkölaitos
Heikki Heiskanen, Vapo Oy
Pauli Rintala, MTK
Lauri Hölttä, Vatajankosken Sähkö Oy
Samuli Myllymäki, Metsähallitus
Mikko Kurki, Sappi Finland Oy
Esa Koskiniemi, EPV Energia Oy
Frank Ligthart, Valmet Oyj
Mika Järvenpää, Inergia
Tuula Väätäinen, Savon Voima
Petri Viinikainen, Kurikan Kaukolämpö Oy
Jukka Makkonen, Energiateollisuus ry
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Peter Pekkola, Metsä Group

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson@bioenergia.fi

Turve ja kasvualustat -valiokunta 2020

Kaj Finne, Oy Alholmens Kraft Ab
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Elina Hannula, Jukuturve Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Marko Nummijärvi, Koneyrittäjät (Kauhanummi Oy)
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Timo Orava, EPV Bioturve Oy
Janne Pitkänen, Biolan Group (Novarbo Oy)
Mika Virtanen, MTK
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy/Turveruukki Oy
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Jaakko Silpola, Vapo Oy
Jari Pinomäki, Tampereen sähkölaitos

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo@bioenergia.fi

Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2020

Mika Juvonen, Bio 10 Oy
Markku Järvinen, Oilwhale Solutions Oy
Mikael Kvist, Wibax Oy
Jukka Mäkinen, Valmet Oyj
Jouni Hämäläinen, MAB Powertec
Minja Timperi, Neste Oyj
Anssi Kainulainen, MTK
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Matti Kymenvaara, Kaidi Finland Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson@bioenergia.fi

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan valitsee yhdistyksen kevätkokous. Vaalivaliokunnan tärkein tehtävä on tehdä esitys syyskokoukselle Bioenergia ry:n hallituksen kokoonpanosta.

Bioenergia ry:n hallituksen valitsee siis yhdistyksen syyskokous vaalivaliokunnan esityksestä.

Puheenjohtaja
Rami Vuola, EPV Energia Oy

Jäsenet
Juha Mäntylä, Metsä Group
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy

Verkostot

Yhdistyksessä toimii myös epävirallisempia organisaatiojäsenille tarkoitettuja verkostoja, joihin kaikki halukkaat organisaatiojäsenet voivat tulla mukaan. Verkostojen tarkoitus on vaihtaa tietoja ja näkemyksiä käsillä olevista asioista ja ohjata toimiston työskentelyä.

Hiilinielut ja hiilensidonta
Lämpöyrittäjyys
Viestintä

Verkosto keskittyy hiilensidontaan liittyvien aiheiden pohtimiseen yhdessä eri toimijoiden kesken. Ajankohtaisia verkoston aiheita ovat esimerkiksi ilmastolain uudistaminen ja maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman laatiminen. Verkosto arvioi mm. näiden uudistusten vaikutuksia toimialaan.

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Lämpöyrittäjyysverkosto toimii lämpöyrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ideointiin.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Johanna Lahti, 040 171 4122, johanna.lahti(a)bioenergia.fi

Verkostot

Hiilinielut ja hiilensidonta

Tähän voi lisätä tekstiä.

Lämpöyrittäjyys

Tekstin lisääminen.

Verkostot

Tekstin lisääminen