Sivuvirroista energiaa kestävästi

Bioenergia ry on yli kolmensadan jäsenorganisaation ja henkilöjäsenen edunvalvoja. Kun EU ja Suomi etenevät kohti hiilineutraaliutta, haluamme kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoittelemme toiminnassa mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä vientiä ja tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Toimimme yhdessä jäsentemme kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista samalla huomioiden monimuotoisuus metsissä ja pelloilla.

Vuoden 2025 osalta tähtäämme siihen, että:

  • Suomi on merkittävästi edennyt kohti vuoden 2030 tavoitteita kaikilla sektoreilla ja energian toimitus- ja huoltovarmuus on säilynyt.
  • Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on lisääntynyt metsänhakkuissa ja –hoitotöissä.
  • Biotalous ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut ja tukee nykyistä paremmin hyvinvointia Suomessa.
  • Biomassan käytön jalostusarvo Suomessa on kohonnut. Liikenteen polttoaineiden bio-osuus on noussut.
  • Biomassaa hyödyntävissä järjestelmissä nähdään useita sovelluksia hiilensidonnasta ja hiilidioksidin hyötykäytöstä.
  • Kansallinen tavoitetila hiilidioksidin varastoinnin osalta on selkiytetty.
  • Biohiilen tuotanto on kasvanut.

Bioenergia ry on Bioenergy Europen, World Bioenergy Associationin, International Peatland Societyn ja WEC Finlandin jäsen.

Yhdistyksen historiaa

Bioenergia ry perustettiin vuoden 2011 joulukuussa ja yhdistys aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Taustalla oli suuri tarve koko toimialan kattavalle järjestölle, sillä bioenergia-alan liiketoiminta kasvoi ja kasvaa edelleen nopeasti. Siksi alan neljä järjestöä yhdistyivät ja  FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Puuenergia ry:n, Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot siirtyivät uuteen yhteiseen järjestöön. Näin järjestö pystyy vaikuttamaan ja palvelemaan jäseniään aiempaa paremmin.

Bioenergian historiaan voi tutustua myös  Halkojen Suomi – energiaa puusta -kirjan avulla. Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoo Bioenergia ry:n julkaisemassa kirjassa polttopuun käytön kehityksestä Suomessa  – polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä.

Bioenergia ry:n säännöt

Yhdistyksen toiminta nojaa sen sääntöihin. Säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitus, hallinto ja keskeisimmät menettelytavat. Yhdistyksen sääntöjä uudistettiin vuonna 2019 ja ne otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Sääntöjä päivitettiin vuonna 2021 ja päivitetyt säännöt tulivat voimaan 1.1.2022 alkaen

Tutustu sääntöihin täällä.

Bioenergia ry:n hallitus 2023

Bioenergia ry:n hallitus on laajapohjainen läpileikkaus jäsenistöstämme. Aktiivisen hallituksemme jäsenet edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa.

Hallituksen puheenjohtaja
Jussi Lehto, Keravan Energia -yhtiöt
Puh. 050 559 1815, jussi.lehto(a)keoy.fi

Varsinainen jäsen

Rogaciano Cavadas Kaipainen, Metsä Group
Pauli Rintala, MTK ry
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
Juha Räsänen, Savon Voima Oyj
Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry
Mikael Ohlström, Neste Oyj
Timo Aaltonen, Helen Oy
Pertti Vanhala, Oulun Energia Oy
Pauli Otava, Versowood Oy
Sami Markkanen, Kotkan Energia Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj

Varajäsen

Arto Lampinen, Metsä Group
Ossi Miettinen, Metsähallitus Metsätalous Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Antti-Jussi Halminen, Tampereen Energia Oy

Matti Asikainen, Kanteleen Voima Oy
Pertti Sundberg, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Tino Aalto, Sahateollisuus ry 
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Zoltan KosyTornator Oy

Valiokunnat

Bioenergia ry:n luottamustehtävissä toimii aktiivisesti noin 70 jäsenorganisaatioidemme edustajaa. Suurin osa heistä tekee työtä valiokunnissa toimialapäällikköjemme suunnannäyttäjinä ja tukena.

Puuenergiavaliokunta 2023
Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2023

Jari Taskinen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Esa Koskiniemi, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Jari Stenvall, Helen Oy
Mika Järvenpää, Inergia Oy
Tommi Kauhanen, Itä-Suomen Biomassa Oy (Savon Voima Oy)
Hannariina Honkanen, JAMK
Mikko Juvonen, Keravan Energia Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Ossi Miettinen, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Juha Hyvärinen, Metsä-ja bioenergiaklinikka Oy
Valtteri Katunpää, Mhy Lounametsä (Lounapuu Oy)
Matti Kymenvaara, MK Ab
Pauli Rintala, MTK ry
Jarkko Kaattari, Neova Oy
Kari Perttilä, Sahateollisuus ry
Mikko Kurki, Sappi Oy
Tiina Vanha-Jaakkola, Tampereen Sähkölaitos Oy
Mats Kauppila, Valmet Oyj
Heikki Alanne, Versowood Oy
Pasi Keski-Karhu, Wega Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Mika Juvonen, Biokymppi Oy
Heikki Lindfors, Energiateollisuus ry
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Anssi Kainulainen, MTK ry
Mattias Hellström, Neste Oyj
Matti Asikainen, NordFuel Oy, (Kanteleen Voima Oy)
Hannu Niemelä, Tapio Palvelut Oy, Tapio
Joakim Autio, Valmet Oyj
Tuomas Mäkinen, Wibax Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta 2023
Turve ja kasvualustat -valiokunta 2023

Anna Yrjönen, Carbofex Oy
Hanna Ojanen, Carbo Culture Oy
Petteri Haveri, Energiateollisuus ry
Riina Rantsi, GRK Infra Oyj
Rauno Tolonen, Helen Oy
Johanna Laukkanen, Kanteleen Voima Oy
Asta Ervola, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Matti Kymenvaara, MK Ab
Anssi Kainulainen, MTK ry
Janne Koskelainen, Rakeistus Oy
Pinja Salhoja, Tampereen Energia Oy
Hannu Niemelä, Tapio Palvelut Oy, Tapio
Heikki Sonninen, Torrec Technology Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Leena Saarela, Vaskiluodon Voima Oy (EPV Oy)

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Kaj Finne, Alholmens Kraft Oy
Janne Pitkänen, Biolan Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Timo Orava, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Ludwig Gilbert, JAMK
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Mika Virtanen, MTK ry
Pasi Rantonen, Neova Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Valiokunnat

Puuenergiavaliokunta 2023

Jari Taskinen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Esa Koskiniemi, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Jari Stenvall, Helen Oy
Mika Järvenpää, Inergia Oy
Tommi Kauhanen, Itä-Suomen Biomassa Oy (Savon Voima Oy)
Hannariina Honkanen, JAMK
Mikko Juvonen, Keravan Energia Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Ossi Miettinen, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Juha Hyvärinen, Metsä-ja bioenergiaklinikka Oy
Valtteri Katunpää, Mhy Lounametsä (Lounapuu Oy)
Matti Kymenvaara, MK Ab
Pauli Rintala, MTK ry
Jarkko Kaattari, Neova Oy
Kari Perttilä, Sahateollisuus ry
Mikko Kurki, Sappi Oy
Tiina Vanha-Jaakkola, Tampereen Sähkölaitos Oy
Mats Kauppila, Valmet Oyj
Heikki Alanne, Versowood Oy
Pasi Keski-Karhu, Wega Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2023

Mika Juvonen, Biokymppi Oy
Heikki Lindfors, Energiateollisuus ry
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Anssi Kainulainen, MTK ry
Mattias Hellström, Neste Oyj
Mika Alava, NordFuel Oy, (Kanteleen Voima Oy)
Hannu Niemelä, Tapio Palvelut Oy, Tapio
Joakim Autio, Valmet Oyj
Tuomas Mäkinen, Wibax Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta 2023

Anna Yrjönen, Carbofex Oy
Hanna Ojanen, Carbo Culture Oy
Petteri Haveri, Energiateollisuus ry
Riina Rantsi, GRK Infra Oyj
Rauno Tolonen, Helen Oy
Johanna Laukkanen, Kanteleen Voima Oy
Asta Ervola, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Matti Kymenvaara, MK Ab
Anssi Kainulainen, MTK ry
Janne Koskelainen, Rakeistus Oy
Pinja Salhoja, Tampereen sähkölaitos Oy
Hannu Niemelä, Tapio Palvelut Oy, Tapio
Heikki Sonninen, Torrec Technology Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Leena Saarela, Vaskiluodon Voima Oy (EPV Oy)

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Turve ja kasvualustat -valiokunta 2023

Kaj Finne, Alholmens Kraft Oy
Janne Pitkänen, Biolan Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Timo Orava, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Ludwig Gilbert, JAMK
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Mika Virtanen, MTK ry
Pasi Rantonen, Neova Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan valitsee yhdistyksen kevätkokous. Vaalivaliokunnan tärkein tehtävä on tehdä esitys syyskokoukselle Bioenergia ry:n hallituksen kokoonpanosta.

Bioenergia ry:n hallituksen valitsee siis yhdistyksen syyskokous vaalivaliokunnan esityksestä.

Puheenjohtaja
Rami Vuola, EPV Energia Oy

Jäsenet
Juha Mäntylä, Metsä Group
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy

Verkostot

Yhdistyksessä toimii myös epävirallisempia organisaatiojäsenille tarkoitettuja verkostoja, joihin kaikki halukkaat organisaatiojäsenet voivat tulla mukaan. Verkostojen tarkoitus on vaihtaa tietoja ja näkemyksiä käsillä olevista asioista ja ohjata toimiston työskentelyä.

Lämpöyrittäjyys
Biohiili
Viestintä

Lämpöyrittäjyysverkosto toimii lämpöyrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ideointiin.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Biohiiliverkosto käsittelee ja edistää ajankohtaisia biohiileen liittyviä asioita sekä tukee alan toimijoiden verkostoitumista. Vuonna 2022 biohiiliverkosto alkoi edistämään biohiilen laatuluokitusta ja sivutuotteita sekä visioimaan biohiilialan tulevaisuutta. Työ erityisesti näiden aiheiden parissa jatkuu vuonna 2023.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty,  040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi

Verkostot

Lämpöyrittäjyys

Lämpöyrittäjyysverkosto toimii lämpöyrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ideointiin.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Biohiili

Verkosto keskittyy biohiileen liittyvien aiheiden pohtimiseen yhdessä eri toimijoiden kesken.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Viestintä

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi