Sivuvirrat energiaksi – kriisinkestävästi

Bioenergia ry on yli kolmensadan jäsenorganisaation ja henkilöjäsenen edunvalvoja. Kun EU ja Suomi etenevät kohti hiilineutraaliutta, haluamme kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoitteena on korkea jalostusarvo, kiertotalous ja teollisuustuotteiden ja palveluiden vienti. Bioenergiaa otetaan talteen sivuvirroista. Vahvistamme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Edistämme biomassojen tuotannon, hyödyntämisen ja luonnon monimuotoisuuden parantamista toimialalla. Edistämme bioperäisen hiilidioksidin talteenottoa, hyödyntämistä ja varastointia. Parannamme näillä toimilla bioenergian ja biomassan hyödyntämisen hyväksyttävyyttä. 

Bioenergia ry on Bioenergy EuropenInternational Peatland SocietynSuomen Metsäyhdistyksen ja WEC Finlandin jäsen.

Yhdistyksen historiaa

Bioenergia ry perustettiin vuoden 2011 joulukuussa ja yhdistys aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Taustalla oli suuri tarve koko toimialan kattavalle järjestölle, sillä bioenergia-alan liiketoiminta kasvoi ja kasvaa edelleen nopeasti. Siksi alan neljä järjestöä yhdistyivät ja  FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Puuenergia ry:n, Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot siirtyivät uuteen yhteiseen järjestöön. Vuoden 2022 alusta yhdistyksen toimintaan liittyi vielä mukaan Suomen Biohiiliyhdistys ry.

Bioenergian historiaan voi tutustua myös  Halkojen Suomi – energiaa puusta -kirjan avulla. Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoo Bioenergia ry:n julkaisemassa kirjassa polttopuun käytön kehityksestä Suomessa  – polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä.

Bioenergia ry:n säännöt

Yhdistyksen toiminta nojaa sen sääntöihin. Säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitus, hallinto ja keskeisimmät menettelytavat. Yhdistyksen sääntöjä uudistettiin vuonna 2019 ja ne otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Sääntöjä päivitettiin vuonna 2021 ja päivitetyt säännöt tulivat voimaan 1.1.2022 alkaen

Tutustu sääntöihin täällä.

Bioenergia ry:n hallitus 2024

Bioenergia ry:n hallitus on laajapohjainen läpileikkaus jäsenistöstämme. Aktiivisen hallituksemme jäsenet edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa.

Hallituksen puheenjohtaja
Juha Räsänen, Savon Voima Oyj
juha.p.rasanen(a)savonvoima.fi

Varsinainen jäsen

Pia Oesch, EPV Energia Oy 
Pauli Rintala, MTK ry 
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy 
Antti-Jussi Halminen, Tampereen Energia Oy 
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry 

Timo Aaltonen, Helen Oy
Pertti Vanhala, Oulun Energia Oy
Pauli Otava, Versowood Oy
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj 

Varajäsen

Mika Kylänpää, ​InvestSystems OÜ
Ossi Miettinen, Metsähallitus Metsätalous Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Hannu Voutilainen, Oy Suomen Linkki Sahakoneet Ltd
Matti Asikainen, Kanteleen Voima Oy (NordFuel Oy)
Pertti Sundberg, Turun Seudun Energiantuotanto Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Tino Aalto, Sahateollisuus ry 
Sami Markkanen, Kotkan Energia Oy​
Zoltan KosyTornator Oy

Valiokunnat

Bioenergia ry:n luottamustehtävissä toimii aktiivisesti jäsenorganisaatioidemme edustajia. Suurin osa heistä tekee työtä valiokunnissa toimialapäällikköjemme suunnannäyttäjinä ja tukena.

Puuenergiavaliokunta 2024
Uusiutuvat polttonesteet ja uusiutuva kaasumainen energia -valiokunta 2024

Ossi Miettinen, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Esa Koskiniemi, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Mats Kauppila, Valmet Oyj
Valtteri Katunpää, Mhy Lounametsä (Lounapuu Oy)
Pasi Keski-Karhu, Wega Oy
Jarkko Kaattari, Neova Oy
Pauli Rintala, MTK ry
Tommi Kauhanen, Itä-Suomen Biomassa Oy (Savon
Mikko Kurki, Sappi Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Jari Taskinen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Tommi Koskinen, Inergia Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Hannu Honkanen, Laania Oy
Kari Perttilä, Sahateollisuus ry
Tiina Vanha-Jaakkola, Tampereen Energia Oy
Lauri Heilala, Oulun Energia Oy
Mauno Väyrynen, GRK Suomi Oy
Pekka Hyvösaho, Leppäkoski Group Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Sanna Alitalo, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Visa-Pekka Larivaara, NordFuel Oy (Kanteleen Voima Oy)
Heikki Lindfors, Energiateollisuus ry
Joakim Autio, Valmet Oyj
Anssi Kainulainen, MTK ry
Mika Juvonen, Biokymppi Oy
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj
Mika Kylänpää, InvestSystems OÜ

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, hanne.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta 2024
Turve ja kasvualustat -valiokunta 2024

Johanna Laukkanen, Kanteleen Voima Oy
Asta Ervola, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Hanna Ojanen, Carbo Culture Oy
Petteri Haveri, Energiateollisuus ry
Leena Saarela, Vaskiluodon Voima Oy (EPV Energia Oy)
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Anssi Kainulainen, MTK ry
Rauno Tolonen, Helen Oy
Jukka Eestilä, Etelä-Savon Energia Oy
Anna Yrjönen, Carbofex Oy
Matti Kymenvaara, MK Ab
Pinja Salhoja, Tampereen Energia Oy
Markku Suutari, Carbons Finland Oy
Heikki Sonninen, Torrec Technology Oy
Sanna Turunen, Savon Voima Oyj
Petteri Nuolivirta, Neste Oyj

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Timo Orava, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Janne Pitkänen, Biolan Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Mika Virtanen, MTKry
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry
Kaj Finne, Alholmens Kraft Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Valiokunnat

Puuenergiavaliokunta 2024

Ossi Miettinen, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Esa Koskiniemi, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Mats Kauppila, Valmet Oyj
Valtteri Katunpää, Mhy Lounametsä (Lounapuu Oy)
Pasi Keski-Karhu, Wega Oy
Jarkko Kaattari, Neova Oy
Pauli Rintala, MTK ry
Tommi Kauhanen, Itä-Suomen Biomassa Oy (Savon
Mikko Kurki, Sappi Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Jari Taskinen, Encore Ympäristöpalvelut Oy
Tommi Koskinen, Inergia Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Hannu Honkanen, Laania Oy
Kari Perttilä, Sahateollisuus ry
Tiina Vanha-Jaakkola, Tampereen Energia Oy
Lauri Heilala, Oulun Energia Oy
Mauno Väyrynen, GRK Suomi Oy
Pekka Hyvösaho, Leppäkoski Group Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Sanna Alitalo, Turun Seudun Energiantuotanto Oy

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

 Uusiutuvat polttonesteet ja uusiutuva kaasumainen energia 2024

Visa-Pekka Larivaara, NordFuel Oy (Kanteleen Voima Oy)
Heikki Lindfors, Energiateollisuus ry
Joakim Autio, Valmet Oyj
Anssi Kainulainen, MTK ry
Mika Juvonen, Biokymppi Oy
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj
Mika Kylänpää, InvestSystems OÜ

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, hanne.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta 2024

Johanna Laukkanen, Kanteleen Voima Oy
Asta Ervola, Metsähallitus, Metsätalous Oy
Hanna Ojanen, Carbo Culture Oy
Petteri Haveri, Energiateollisuus ry
Leena Saarela, Vaskiluodon Voima Oy (EPV Energia Oy)
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Anssi Kainulainen, MTK ry
Rauno Tolonen, Helen Oy
Jukka Eestilä, Etelä-Savon Energia Oy
Anna Yrjönen, Carbofex Oy
Matti Kymenvaara, MK Ab
Pinja Salhoja, Tampereen Energia Oy
Markku Suutari, Carbons Finland Oy
Heikki Sonninen, Torrec Technology Oy
Sanna Turunen, Savon Voima Oyj
Petteri Nuolivirta, Neste Oyj

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Turve ja kasvualustat -valiokunta 2024

Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Timo Orava, EPV Aluevarannot Oy (EPV Energia Oy)
Janne Pitkänen, Biolan Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Mika Virtanen, MTKry
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry
Kaj Finne, Alholmens Kraft Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan valitsee yhdistyksen kevätkokous. Vaalivaliokunnan tärkein tehtävä on tehdä esitys syyskokoukselle Bioenergia ry:n hallituksen kokoonpanosta.

Bioenergia ry:n hallituksen valitsee siis yhdistyksen syyskokous vaalivaliokunnan esityksestä.

Jäsenet
Matti Peltola, Koneyrittäjät ry Tomi Vartiamäki, Laania Oy Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy
Jukka Eestilä, Etelä-Savon Energia ESE Oy
Tino Aalto, Sahateollisuus ry

 

Verkostot

Yhdistyksessä toimii myös epävirallisempia organisaatiojäsenille tarkoitettuja verkostoja, joihin kaikki halukkaat organisaatiojäsenet voivat tulla mukaan. Verkostojen tarkoitus on vaihtaa tietoja ja näkemyksiä käsillä olevista asioista ja ohjata toimiston työskentelyä.

Biohiili
Viestintä

Biohiiliverkosto käsittelee ja edistää ajankohtaisia biohiileen liittyviä asioita sekä tukee alan toimijoiden verkostoitumista. Vuonna 2022 biohiiliverkosto alkoi edistämään biohiilen laatuluokitusta ja sivutuotteita sekä visioimaan biohiilialan tulevaisuutta. Työ erityisesti näiden aiheiden parissa jatkuu vuonna 2024.

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi

Verkostot

Yhdistyksessä toimii myös epävirallisempia organisaatiojäsenille tarkoitettuja verkostoja, joihin kaikki halukkaat organisaatiojäsenet voivat tulla mukaan. Verkostojen tarkoitus on vaihtaa tietoja ja näkemyksiä käsillä olevista asioista ja ohjata toimiston työskentelyä.

Biohiili

Biohiiliverkosto käsittelee ja edistää ajankohtaisia biohiileen liittyviä asioita sekä tukee alan toimijoiden verkostoitumista. Vuonna 2022 biohiiliverkosto alkoi edistämään biohiilen laatuluokitusta ja sivutuotteita sekä visioimaan biohiilialan tulevaisuutta. Työ erityisesti näiden aiheiden parissa jatkuu vuonna 2024.

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Viestintä

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi