BIOENERGIA RY – TIETOA MEISTÄ

Sivuvirroista energiaa kestävästi

Bioenergia ry on yli kolmensadan jäsenorganisaation ja henkilöjäsenen edunvalvoja. Kun EU ja Suomi etenevät kohti hiilineutraaliutta, haluamme kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoittelemme toiminnassa mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä vientiä ja tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Toimimme yhdessä jäsentemme kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Nykyhetkestä kohti visiota päästään hallitun, sosiaalisesti oikeudenmukaisen siirtymän avulla. Hallittu siirtymä voidaan toteuttaa, kun otetaan samanaikaisesti huomioon ilmasto, toimitus- ja huoltovarmuus, työpaikat sekä verotulot.

Vuoden 2025 osalta tähtäämme siihen, että:

 • investointiympäristö on poliittisen ohjauksen osalta vakaa ja markkinaehtoinen
  • ilmasto- ja energiapolitiikan isoista asioista sovitaan parlamentaarisesti ja sidosryhmiä kuullen, jotta vältytään poukkoilevalta päätöksenteolta
  • rakennetaan nykyiselle lainsäädännölle, ei korvata sitä
  • bioenergiaa tuotetaan sivuvirroista ja kestävyysvaatimukset kehittyvät ennakoidusti
 • alan kansainvälinen ja kansallinen kilpailukyky ovat hyvällä tasolla
 • bio- ja kiertotalous kasvavat kestävästi ja energia on sen mahdollistaja
 • bioenergian käyttö kasvaa nykytasolta korvaten fossiilisia polttoaineita erityisesti lämmön- ja prosessienergiantuotannossa sekä liikenteessä
 • biomassan hyötykäytön hyväksyttävyys ja bioenergia-alan imago paranevat.

Bioenergia ry on Bioenergy Europen, World Bioenergy Associationin, International Peatland Societyn, WEC Finlandin ja Suomen Biohiiliyhdistyksen jäsen.

Yhdistyksen historiaa

Bioenergia ry perustettiin vuoden 2011 joulukuussa ja yhdistys aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Taustalla oli suuri tarve koko toimialan kattavalle järjestölle, sillä bioenergia-alan liiketoiminta kasvoi ja kasvaa edelleen nopeasti. Siksi alan neljä järjestöä yhdistyivät ja  FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Puuenergia ry:n, Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot siirtyivät uuteen yhteiseen järjestöön. Näin järjestö pystyy vaikuttamaan ja palvelemaan jäseniään aiempaa paremmin.

Bioenergian historiaan voi tutustua myös  Halkojen Suomi – energiaa puusta -kirjan avulla. Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoo Bioenergia ry:n julkaisemassa kirjassa polttopuun käytön kehityksestä Suomessa  – polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä.

Bioenergia ry:n säännöt

Yhdistyksen toiminta nojaa sen sääntöihin. Säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitus, hallinto ja keskeisimmät menettelytavat. Yhdistyksen sääntöjä uudistettiin vuonna 2019 ja uudet säännöt tulivat voimaan 1.1.2020 alkaen.

Tutustu sääntöihin täällä.

Bioenergia ry:n hallitus 2021

Bioenergia ry:n hallitus on laajapohjainen läpileikkaus jäsenistöstämme. Aktiivisen hallituksemme jäsenet edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa.

Hallituksen puheenjohtaja
Pertti Vanhala, liiketoimintajohtaja, Oulun Energia Oy
Puh. 044 703 3701, pertti.vanhala(a)oulunenergia.fi

Varsinainen jäsen

Riku Cavadas-Kaipainen, Metsä Group
Anssi Kainulainen, MTK ry
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
Patrick Wackström, Porvoon Energia Oy
Matti Peltola, Koneyrittäjät ry
Ilkka J. Räsänen, Neste Oyj
Maija Henell, Turun Seudun Energiatuotanto Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy

Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Lotta Forssell, Valmet Oyj

Varajäsen

Arto Lampinen, Metsä Group
Heikki Kääriäinen, Metsähallitus
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Sami Kuitunen, EPV Energia Oy
Hanna Haavikko, Suomen Turvetuottajat ry
Erkki Karppanen, Etelä-Savon Energia Oy
Timo Aaltonen, Helen Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Kalle Junnikkala, Junnikkala Oy
Marjo Väisänen, Energiapalvelu Väisänen Oy
Asko Puhakka, Karelia AMK

Valiokunnat

Bioenergia ry:n luottamustehtävissä toimii aktiivisesti noin 70 jäsenorganisaatioidemme edustajaa. Suurin osa heistä tekee työtä valiokunnissa toimialapäällikköjemme suunnannäyttäjinä ja tukena.

Puuenergiavaliokunta 2021
Turve ja kasvualustat -valiokunta 2021
Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2021

Juha Hyvärinen, Metsä- ja bioenergiaklinikka Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Mikko Kurki, Sappi Finland Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Teemu Heinänen, Encore ympäristöpalvelut Oy
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Pauli Rintala, MTK ry
Tommi Kauhanen, Savon Voima Oy
Mika Järvenpää, Inergia Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Jari Pinomäki, Tampereen Sähkölaitos Oy
Esa Koskiniemi, EPV Energia Oy
Heikki Alanne, Versowood Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Heikki Heiskanen, Neova Oy
Lauri Hölttä, Vatajankosken Sähkö Oy
Petri Viinikainen, Kurikan Kaukolämpö Oy
Peter Pekkola, Metsä Group Oy
Pasi Keski-Karhu, Wega Group Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Samuli Myllyniemi, Metsätalous Oy (Metsähallitus)
Matti Kymenvaara, M. Kymenvaara AB

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Mika Virtanen, MTK ry
Markku Järvinen, RH Harvesting Oy/Oilwhale Solutions
Timo Orava, EPV Oy
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Pekka Purola, Suomen Turvetuottajat ry
Elina Hannula, Jukuturve Oy
Marko Vainionpää, Pohjanmaan Biolämpö Oy
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Janne Pitkänen, Biolan Oy/Novarbo Oy
Kaj Finne, Ab Alholmens Kraft Oy
Jari Pinomäki, Tampereen Sähkölaitos
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Mika Alava, Kanteleen Voima Oy/Nordfuel
Jari Niemelä, Valmet Oyj
Mikael Kvist, Wibax Oy
Mika Juvonen, BioKymppi Oy
Markku Järvinen, RH Harvesting Oy/Oilwhale Solutions
Heikki Koponen, QPower Oy
Anssi Kainulainen, MTK ry
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj
Jouni Hämäläinen, Enmac Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Valiokunnat

Puuenergiavaliokunta 2021

Juha Hyvärinen, Metsä- ja bioenergiaklinikka Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Mikko Kurki, Sappi Finland Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Teemu Heinänen, Encore ympäristöpalvelut Oy
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Pauli Rintala, MTK ry
Tommi Kauhanen, Savon Voima Oy
Mika Järvenpää, Inergia Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Jari Pinomäki, Tampereen Sähkölaitos Oy
Esa Koskiniemi, EPV Energia Oy
Heikki Alanne, Versowood Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Heikki Heiskanen, Neova Oy
Lauri Hölttä, Vatajankosken Sähkö Oy
Petri Viinikainen, Kurikan Kaukolämpö Oy
Peter Pekkola, Metsä Group Oy
Olli Salo, Wega Group Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Samuli Myllyniemi, Metsätalous Oy (Metsähallitus)
Matti Kymenvaara, M. Kymenvaara AB

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Turve ja kasvualustat -valiokunta 2021

Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Mika Virtanen, MTK ry
Markku Järvinen, RH Harvesting Oy/Oilwhale Solutions
Timo Orava, EPV Oy
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Pekka Purola, Suomen Turvetuottajat ry
Elina Hannula, Jukuturve Oy
Marko Vainionpää, Pohjanmaan Biolämpö Oy
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Janne Pitkänen, Biolan Oy/Novarbo Oy
Kaj Finne, Ab Alholmens Kraft Oy
Jari Pinomäki, Tampereen Sähkölaitos
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2021

Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Mika Alava, Kanteleen Voima Oy/Nordfuel
Jari Niemelä, Valmet Oyj
Mikael Kvist, Wibax Oy
Mika Juvonen, BioKymppi Oy
Markku Järvinen, RH Harvesting Oy/Oilwhale Solutions
Heikki Koponen, QPower Oy
Anssi Kainulainen, MTK ry
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj
Jouni Hämäläinen, MAB Powertec Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan valitsee yhdistyksen kevätkokous. Vaalivaliokunnan tärkein tehtävä on tehdä esitys syyskokoukselle Bioenergia ry:n hallituksen kokoonpanosta.

Bioenergia ry:n hallituksen valitsee siis yhdistyksen syyskokous vaalivaliokunnan esityksestä.

Puheenjohtaja
Rami Vuola, EPV Energia Oy

Jäsenet
Juha Mäntylä, Metsä Group
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Tomi Vartiamäki, L&T Biowatti Oy
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy

Verkostot

Yhdistyksessä toimii myös epävirallisempia organisaatiojäsenille tarkoitettuja verkostoja, joihin kaikki halukkaat organisaatiojäsenet voivat tulla mukaan. Verkostojen tarkoitus on vaihtaa tietoja ja näkemyksiä käsillä olevista asioista ja ohjata toimiston työskentelyä.

Hiilinielut ja hiilensidonta
Lämpöyrittäjyys
Viestintä

Verkosto keskittyy hiilensidontaan liittyvien aiheiden pohtimiseen yhdessä eri toimijoiden kesken. Ajankohtaisia verkoston aiheita ovat esimerkiksi ilmastolain uudistaminen ja maankäyttösektorin ilmasto-ohjelman laatiminen. Verkosto arvioi mm. näiden uudistusten vaikutuksia toimialaan.

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Lämpöyrittäjyysverkosto toimii lämpöyrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ideointiin.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi

Verkostot

Hiilinielut ja hiilensidonta

Tähän voi lisätä tekstiä.

Lämpöyrittäjyys

Tekstin lisääminen.

Verkostot

Tekstin lisääminen