BIOENERGIA RY – TIETOA MEISTÄ

Sivuvirroista energiaa kestävästi

Bioenergia ry on yli kolmensadan jäsenorganisaation ja henkilöjäsenen edunvalvoja. Kun EU ja Suomi etenevät kohti hiilineutraaliutta, haluamme kehittää bioenergia-alaa niin, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tavoittelemme toiminnassa mahdollisimman korkeaa jalostusarvoa sekä vientiä ja tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Toimimme yhdessä jäsentemme kanssa osana bio- ja kiertotaloutta, jossa energiaa otetaan talteen sivuvirroista samalla huomioiden monimuotoisuus metsissä ja pelloilla.

Vuoden 2025 osalta tähtäämme siihen, että:

  • Suomi on merkittävästi edennyt kohti vuoden 2030 tavoitteita kaikilla sektoreilla ja energian toimitus- ja huoltovarmuus on säilynyt.
  • Luonnon monimuotoisuuden huomioiminen on lisääntynyt metsänhakkuissa ja –hoitotöissä.
  • Biotalous ja siihen liittyvä osaaminen on vahvistunut ja tukee nykyistä paremmin hyvinvointia Suomessa.
  • Biomassan käytön jalostusarvo Suomessa on kohonnut. Liikenteen polttoaineiden bio-osuus on noussut.
  • Biomassaa hyödyntävissä järjestelmissä nähdään useita sovelluksia hiilensidonnasta ja hiilidioksidin hyötykäytöstä.
  • Kansallinen tavoitetila hiilidioksidin varastoinnin osalta on selkiytetty.
  • Biohiilen tuotanto on kasvanut.

Bioenergia ry on Bioenergy Europen, World Bioenergy Associationin, International Peatland Societyn ja WEC Finlandin jäsen.

Bioenergia ry:n strategia

Yhdistyksen historiaa

Bioenergia ry perustettiin vuoden 2011 joulukuussa ja yhdistys aloitti aktiivisen toimintansa vuoden 2012 syksyllä. Taustalla oli suuri tarve koko toimialan kattavalle järjestölle, sillä bioenergia-alan liiketoiminta kasvoi ja kasvaa edelleen nopeasti. Siksi alan neljä järjestöä yhdistyivät ja  FINBIO – Suomen Bioenergiayhdistys ry:n, Puuenergia ry:n, Pellettienergiayhdistys ry:n ja Turveteollisuusliitto ry:n henkilöstö ja toiminnot siirtyivät uuteen yhteiseen järjestöön. Näin järjestö pystyy vaikuttamaan ja palvelemaan jäseniään aiempaa paremmin.

Bioenergian historiaan voi tutustua myös  Halkojen Suomi – energiaa puusta -kirjan avulla. Metsänhoitaja Esko Pakkanen kertoo Bioenergia ry:n julkaisemassa kirjassa polttopuun käytön kehityksestä Suomessa  – polttopuun teosta, kuljettamisesta, kaupasta ja käytöstä.

Bioenergia ry:n säännöt

Yhdistyksen toiminta nojaa sen sääntöihin. Säännöissä on määritelty yhdistyksen tarkoitus, hallinto ja keskeisimmät menettelytavat. Yhdistyksen sääntöjä uudistettiin vuonna 2019 ja ne otettiin käyttöön 1.1.2020 alkaen. Sääntöjä päivitettiin vuonna 2021 ja päivitetyt säännöt tulivat voimaan 1.1.2022 alkaen

Tutustu sääntöihin täällä.

Bioenergia ry:n hallitus 2022

Bioenergia ry:n hallitus on laajapohjainen läpileikkaus jäsenistöstämme. Aktiivisen hallituksemme jäsenet edustavat organisaatioidensa ylintä johtoa.

Hallituksen puheenjohtaja
Jussi Lehto, Keravan Energia -yhtiöt
Puh. 050 559 1815, jussi.lehto(a)keoy.fi

Varsinainen jäsen

Rogaciano Cavadas Kaipainen, Metsä Group
Pauli Rintala, MTK ry
Reijo Wuorio, Hakevuori Oy
Juha Räsänen, Savon Voima Oyj
Simo Jaakkola, Koneyrittäjien liitto ry
Mikael Ohlström, Neste Oyj
Maija Henell, Loimua Oy
Pasi Rantonen, Neova Oy
Pauli Otava, Versowood Oy
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Lotta Forssell, Valmet Oyj

Varajäsen

Arto Lampinen, Metsä Group
Ossi Miettinen, Metsähallitus Metsätalous Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Antti-Jussi Halminen, Tampereen Sähkölaitos Oy
Sami Kuitunen, EPV Energia Oy
Matti Asikainen, Kanteleen Voimas Oy
Timo Aaltonen, Helen Oy
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Kalle Junnikkala, Junnikkalan Saha Oy
Marjo Väisänen, Energiapalvelu Väisänen Oy
Asko Puhakka, Karelia AMK

Valiokunnat

Bioenergia ry:n luottamustehtävissä toimii aktiivisesti noin 70 jäsenorganisaatioidemme edustajaa. Suurin osa heistä tekee työtä valiokunnissa toimialapäällikköjemme suunnannäyttäjinä ja tukena.

Puuenergiavaliokunta 2022
Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2022

Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Mikko Kurki, Sappi Finland Oparations Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Pasi Keski-Karhu, Woodtracker Oy
Jari Pinomäki, Tampereen sähkölaitos Oy
Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Esa Koskiniemi, EPV Oy
Samuli Myllymäki, Mh Metsätalous Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Hannariina Honkanen, JAMK
Pauli Rintala, MTK ry
Juha Hyvärinen, Bio- ja metsäklinikka
Mikko Heikkinen, M-pelletti
Valtteri Katunpää, Lounapuu Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Tommi Kauhanen, Savon Voima Oyj
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Pekka Hyvösaho, Neova Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Peter Pekkola, Metsä Group

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Jari Niemelä, Valmet Oyj
Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Tuomas Mäkinen, Wibax Oy
Mika Juvonen, Bio10 Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Anssi Kainulainen, MTK ry
Annimari Lehtomäki, JAMK
Mika Alava, Kanteleen Voima Oy (NordFuel Oy)
Hannu Niemelä, Tapio Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta 2022
Turve ja kasvualustat -valiokunta 2022

Charlotta Liukas, Carbo Culture Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Kati Nuutinen, Savon Voima Oyj
Asta Ervola, Mh Metsätalous Oy
Rauno Tolonen, Helen Oy
Ilkka Harkkila, Livia, Peimarin koulutuskuntayhtymä
Petteri Haveri, Energiateollisuus ry
Anssi Kainulainen, MTK ry
Anna Pääkkönen, Enmac Oy
Gilbert Ludwig, JAMK
Juha Siitonen, Puuni Oy
Petri Rautanen, Forus Oy
Mika Alava, Kanteleen Voima Oy (NordFuel)
Hannu Niemelä, Tapio Oy

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Kaj Finne, Oy Alholmens Kraft Ab
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Juha Ollila, Kanteleen Voima Oy
Janne Pitkänen, Novarbo Biolan Group
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Timo Orava, EPV Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry (Pohjanmaan biolämpö Oy )
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Mika Virtanen, MTK ry
Elina Hannula, Jukuturve Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Pekka Purola, Suomen turvetuottajat ry
Pasi Rantonen, Neova Oy
Petri Rautanen, Forus Oy

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Valiokunnat

Puuenergiavaliokunta 2022

Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Mikko Kurki, Sappi Finland Oparations Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Pasi Keski-Karhu, Woodtracker Oy
Jari Pinomäki, Tampereen sähkölaitos Oy
Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Jarkko Ylä-Kotola, Kotkan Energia Oy
Esa Koskiniemi, EPV Oy
Samuli Myllymäki, Mh Metsätalous Oy
Jari Stenvall, Helen Oy
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Karoliina Muukkonen, Energiateollisuus ry
Hannariina Honkanen, JAMK
Pauli Rintala, MTK ry
Juha Hyvärinen, Bio- ja metsäklinikka
Mikko Heikkinen, M-pelletti
Valtteri Katunpää, Lounapuu Oy
Juho Haukkala, Metsän Woima Oy
Tommi Kauhanen, Savon Voima Oy
Sakari Salonen, Lahti Energia Oy
Pekka Hyvösaho, Neova Oy
Karoliina Kärkäs, Loimua Oy
Peter Pekkola, Metsä Group

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Biopolttonesteet, kaasumainen bioenergia ja biojalosteet -valiokunta 2022

Jari Niemelä, Valmet Oyj
Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Tuomo Mäkinen, Wibax Oy
Mika Juvonen, Bio10 Oy
Mattias Hellström, Neste Oyj
Juha Ala-Huikku, Gasum Oy
Anssi Kainulainen, MTK ry
Annimari Lehtomäki, JAMK
Mika Alava, Kanteleen Voima Oy (NordFuel Oy)
Hannu Niemelä, Tapio Oy

Yhteyshenkilö: Tage Fredriksson, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi

Hiilensidonta ja CCUS -valiokunta 2022

Charlotta Liukas, Carbo Culture Oy
Carita Ollikainen, Valmet Oyj
Matti Kymenvaara, Matti Kymenvaara Ab
Kati Nuutinen, Savon Voima Oy
Asta Ervola, Mh Metsätalous Oy
Rauno Tolonen, Helen Oy
Ilkka Harkkila, Livia, Peimarin koulutuskuntayhtymä
Petteri Haveri, Energiateollisuus ry
Anssi Kainulainen, MTK ry
Anna Pääkkönen, Enmac Oy
Gilbert Ludwig, JAMK
Esa Tepponen, Lahti Energia Oy
Juha Siitonen, Puuni Oy
Petri Rautanen, Forus Oy
Mika Alava, Kanteleen Voima Oy (NordFuel)
Hannu Niemelä, Tapio Oy

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Turve ja kasvualustat -valiokunta 202

Kaj Finne, Oy Alholmens Kraft Ab
Matti Voutilainen, Kuopion Energia Oy
Markku Järvinen, RH Harvesting Oy
Janne Pitkänen, Novarbo Biolan Group
Tarja Väyrynen, Oulun Energia Oy
Timo Orava, EPV Oy
Marko Vainionpää, Koneyrittäjät ry (Pohjanmaan biolämpö Oy )
Jari Kostama, Energiateollisuus ry
Mika Virtanen, MTK ry
Elina Hannula, Jukuturve Oy
Hanna Haavikko, Suomen turvetuottajat ry
Pekka Purola, Suomen turvetuottajat ry
Pasi Rantonen, Neova Oy
Petri Rautanen, Forus Oy

Yhteyshenkilö: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi

Vaalivaliokunta

Vaalivaliokunnan valitsee yhdistyksen kevätkokous. Vaalivaliokunnan tärkein tehtävä on tehdä esitys syyskokoukselle Bioenergia ry:n hallituksen kokoonpanosta.

Bioenergia ry:n hallituksen valitsee siis yhdistyksen syyskokous vaalivaliokunnan esityksestä.

Puheenjohtaja
Rami Vuola, EPV Energia Oy

Jäsenet
Juha Mäntylä, Metsä Group
Simo Jaakkola, Koneyrittäjät ry
Tomi Vartiamäki, Laania Oy
Esa Lindholm, Kuopion Energia Oy

Verkostot

Yhdistyksessä toimii myös epävirallisempia organisaatiojäsenille tarkoitettuja verkostoja, joihin kaikki halukkaat organisaatiojäsenet voivat tulla mukaan. Verkostojen tarkoitus on vaihtaa tietoja ja näkemyksiä käsillä olevista asioista ja ohjata toimiston työskentelyä.

Lämpöyrittäjyys
Biohiili
Viestintä

Lämpöyrittäjyysverkosto toimii lämpöyrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ideointiin.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Verkosto keskittyy biohiileen liittyvien aiheiden pohtimiseen yhdessä eri toimijoiden kesken.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi

Verkostot

Lämpöyrittäjyys

Lämpöyrittäjyysverkosto toimii lämpöyrittäjyyden liiketoiminnan kehittämiseksi. Verkosto tarjoaa mahdollisuuden kokemusten vaihtoon ja ideointiin.

Yhteyshenkilö: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi

Biohiili

Verkosto keskittyy biohiileen liittyvien aiheiden pohtimiseen yhdessä eri toimijoiden kesken.

Yhteyshenkilö: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi

Viestintä

Viestintäverkosto ideoi, koordinoi ja tehostaa sekä yhdistyksen että jäsenten viestintää. Viestinnästä kiinnostunut jäsenyrityksen edustaja, tule mukaan!

Yhteyshenkilö: Iida Hollmén, 044 489 0417, iida.hollmen(a)bioenergia.fi