JÄSENET

Bioenergia ry:n jäsenet

Bioenergia ry:llä on 247 yritys- ja yhteisöjäsentä (1/2024) kaikilta bioenergia-alan tuotantoketjun aloilta:

  • Bioenergian tuotanto, logistiikka ja käyttäjät
  • Biojalostamot ja liikenteen biopolttoaineiden tuottajat
  • Energiaturpeen käyttäjät ja suobiomassan tuottajat
  • Hiilinegatiivisia palveluja tarjoavat yritykset
  • Alan teknologiayritykset
  • Suunnittelu ja konsultointipalvelut
  • Oppilaitokset, tutkimus ja yhdistykset

Lisäksi henkilöjäseniä on 114 (1/2024). Jäsenten yhteisenä tavoitteena on lisätä kotimaisen energian kilpailukykyä.

Tule mukaan joukkoon ja liity jäseneksi!