LIITY JÄSENEKSI

Tule mukaan ja liity jäseneksi!

Bioenergia ry:n visio

Yhdistyksen visio on, että Suomessa on maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Pyrimme toiminnassa mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin sekä tuemme energiaomavaraisuutta, energian toimitus- ja huoltovarmuutta, työllisyyttä ja aluetaloutta. Olemme osa bio- ja kiertotaloutta. Energiaa otetaan talteen sivuvirroista.

Bioenergia ry valvoo jäsentensä etuja ja tuottaa jäsenille palveluja

Bioenergia ry:n jäsenyys kannattaa! Me tuemme sinua eri tavoin työssäsi (ks. jäsenedut tarkemmin) ja valvomme etujasi. Seuraamme poliittisten päätösten valmistelua ja päätöksentekoprosessia sekä välitämme päättäjille jäsenistömme näkökantoja. Saat säännöllisesti uutiskirjeitä ja analyysejä ja voit osallistua jäsenwebinaareihin, joissa kerromme miten poliittiset päätökset ja lainsäädäntö vaikuttavat toimialaasi ja yritystoimintaasi. Tapahtumiimme jäsenet saavat merkittävän alennuksen. Saat myös veloituksetta neljä kertaa vuodessa Bioenergia-lehden ja voit tilata niin ikään veloituksetta Bioenergy International-lehden.

Sopiiko organisaatiomme Bioenergia ry:n jäseneksi?

Bioenergia ry:n jäsenyyteen riittää, että yhteisöjäsenellä on kiinnostusta toimialaan ja yhteisö hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Yhteisöjäseninä voi olla oikeuskelpoisia yrityksiä ja yhteisöjä. Jäseneksi sopivat hyvin muun muassa:

  • Bioenergian tuotanto, logistiikka ja käyttäjät
  • Biojalostamot ja liikenteen biopolttoaineiden tuottajat
  • Energiaturpeen käyttäjät ja suobiomassan tuottajat
  • Hiilinegatiivisia palveluja tarjoavat yritykset
  • Alan teknologiayritykset
  • Suunnittelu ja konsultointipalvelut
  • Oppilaitokset, tutkimus ja yhdistykset

Voivatko henkilöt liittyä Bioenergia ry:n jäseneksi?

Kyllä, myös yksityishenkilöt voivat liittyä mukaan. Jäsenedut ovat kuitenkin yhteisöjäseniä huomattavasti suppeammat (ks. jäsenedut tarkemmin).

Jäsenmaksut

Jäsenluokka
Jäsenmaksu
Äänimäärä
Henkilöjäsen 45 € 1
Yhteisöjäsenten jäsenryhmät
yritysten jäsenmaksut Bioenergia ry:n edunvalvonnan piiriin kuuluvan liikevaihdon1 mukaan
– Pienet yritykset alle 0,5 milj. euroa ja pienet yhteisöt 281 € 10
– Pienehköt yritykset (0,5–1 milj. euroa), oppilaitokset ja keskisuuret yhteisöt 562 € 10
– Keskisuuret yritykset (1–3 milj. euroa) ja alan yhteisöt 1 686 € 10
– Suurehkot yritykset (3–10 milj. euroa) 3 372 € 10
– Suuret yritykset (yli 10 milj. euroa) 12 589 € 20

Liity jäseneksi

Valitse ensin, haetaanko jäsenyyttä yksityishenkilönä vai yrityksenä/yhteisönä