Bioenergia ry on mukana alan suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Biohiilialan edistämishanke

Biohiilialan edistämishanke on aloitettu Bioenergia ry:ssä biohiiliverkoston luotsaamana. Hankkeessa tavoitellaan kotimaisen laatuluokituksen ja testimenetelmien selkiyttämistä. Aluksi tehdään taustaselvitys, jossa selvitetään mm. biohiilen lainsäädännöllistä tilannetta. Sen jälkeen määritetään biohiilen laatuluokitus ja testimenetelmät sekä tehdään suositukset tuoteselosteesta ja ohjeet eri käyttäjäryhmille.

Hankkeessa kerätään tietokanta kotimaisen biohiilen ominaisuuksista. Erillisenä osiona hankkeessa on pyrolyysitisleiden maatalouskäytön selvittäminen. Siinä kerätään tietoa pyrolyysitisleiden turvallisuushyväksyntää ja turvallisuusselostetta varten ja tehdään selvitys niihin liittyvistä viranomaisvaatimuksista ja hyväksyttämispoluista.

Lopputuloksena hankkeesta saadaan tietoa oikeasta biohiilestä sen optimaaliseen käyttökohteeseen. Biohiilestä saadaan tuotettua korkealaatuisempia sovelluksia, joiden kautta ravinnekierto tehostuu. Pyrolyysitisleiden tuotteistamisen helpottaminen parantaa myös biohiilen valmistusprosessin ravinteiden kierrätystä. Hankkeessa kehitetään lisäksi biohiilialan viestintää sekä syvennetään alan toimijoiden ja viranomaisten yhteistyötä.

Kustannusarvio: 57 000 €
Kesto: 1.9.2023-31.10.2024
Rahoitus: Päärahoittaja on Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman 2020-2022 rahoitusosuus (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus). Muita rahoittajia ovat biohiilialan yritykset sekä MTK:n Säätiö.

Hankkeen vastuullinen johtaja: Harri Laurikka
Projektipäällikkö: Hannes Tuohiniitty
Projektikoordinaattori: Niina Välinen

Uusiutuvan energian järjestelmien asentajille kilpailukykyä sertifioinnilla

Sertifiointitunnus on vahva näyttö osaamisesta. Käyttämällä sitä markkinoinnissa asennusliike saa kilpailuetua ja huomiota kuluttajilta.

Uusiutuvan energian laiteasentajien ja alan toimijoiden osaamista kehitetään Suomessa määrätietoisesti. Mukana kehitystyössä ovat uusiutuvan energian valtakunnalliset yhdistykset, täydennyskoulutukseen erikoistuneet oppilaitokset, ympäristöministeriö ja Motiva Oy.

Euroopan unionin uusiutuvan energian käyttöä edistävän direktiivin mukaisesti Suomessa on luotu vapaaehtoisuuteen pohjautuva sertifiointi- ja koulutusjärjestelmä, joka on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö-, lämpöpumppu- ja pellettiasentajille.

Sertifiointijärjestelmän mukaisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa asentajille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa pätevyytensä ja saada sertifikaatti. Loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön asennuskokemusta ja riittävä pohjakoulutus, voi hakea sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.

Lue lisää sertifiointikoulutuksista

Lue lisää sertifioinnin hakemisesta

Sertifioitujen asentajien luettelo

Biokattilaneuvonta: