Bioenergia ry on mukana alan suomalaisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.

Tukea energiayrittäjyyteen ja hanketoimijoille

Maaseudun energiayrittäjyys -koordinaatiohanke viestii alueellisista hankkeista ja niissä saavutetuista tuloksista sekä jakaa tietoa alan uusista teknologioista. Valtakunnallinen koordinaatiohanke kokoaa yhteen alan toimijat työskentelemään maaseudun yritysten hyväksi. Kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö tukee innovaatioiden tunnistamista, kehittämistä ja käytännön toteutusta. Hanke pyrkii monipuolistamaan energiayrittäjyyttä ja tehostamaan ilmastonmuutoksen hillintää.

Energiayrittäjyyden ajankohtaisista teemoista järjestetään webinaareja ja koulutuspäiviä. Energiainnovaatioklinikoilla, joita pidetään energia-alan tapahtumien yhteydessä, voi keskustella asiantuntijan kanssa omista energiayrittäjyyden ideoista ja saada niihin tukea ja neuvoja. Ulkomaan opintomatkoilla pääsee tutustumaan uusiin innovaatioihin ja verkostoitumaan energiayrittäjien tai energiayrittäjyydestä kiinnostuneiden sekä hanketoimijoiden kanssa.

Energiayrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle –verkkosivuilta löytyy monipuolisesti tietoa energiayrittäjyydestä sekä muista uusiutuvaan energiaan liittyvistä teemoista. Sivuilta löytyy Suomen kattavin energiatapahtumien Tapahtumakalenteri sekä uusiutuvaan energiaan liittyvien hankkeiden ja tutustumiskohteiden Hankekartta.

Hanke viestii Energiayrittäjyydestä elinvoimaa maaseudulle -verkkosivun lisäksi uutiskirjeillä ja -koosteilla, Facebookissa Energiayrittäjyydestä elinvoimaa -ryhmässä sekä Twitterissä @Energiayritys.

Kohderyhmä hankkeelle ovat alueelliset maaseutuhankkeet sekä pienyritykset ja mikroyritykset maaseudulla.

Kotisivut: www.energiayrittäjyys.fi

Toteuttajat: ProAgria Länsi-Suomi, ProAgria Keskusten Liitto, AF-Innova ja Bioenergia ry

Rahoittaja: EU:n maaseuturahasto

Kesto: 08/2018-12/2020

Yhteystiedot

Manu Hollmén
Info- ja koulutustilaisuudet, verkostoituminen ja yhteistyö, 0400 422 658, ProAgria Länsi-Suomi, manu.hollmen(a)proagria.fi

Esa Merivalli
Hanketoiminnan koordinointi, energiainnovaatioklinikat, 044 988 3180, AF-Innova, esa.merivalli(a)af-innova.fi

Jukka Kontulainen
Innovaatio- ja verkostoitumismatkat, 040 829 8135, ProAgria Länsi-Suomi, jukka.kontulainen(a)proagria.fi

Iida Hollmén
Uutiskooste, kontaktirekisteri, hankekartta, videot, 044 489 0417, Bionenergia ry, iida.hollmen(a)bioenergia.fi

Maarit Kari
Uutiskirje, tapahtumakalenteri, Facebook-ryhmä, 040 536 6411, ProAgria Keskusten Liitto, maarit.kari(a)proagria.fi

Uusiutuvan energian järjestelmien asentajille kilpailukykyä sertifioinnilla

Sertifiointitunnus on vahva näyttö osaamisesta. Käyttämällä sitä markkinoinnissa asennusliike saa kilpailuetua ja huomiota kuluttajilta.

Uusiutuvan energian laiteasentajien ja alan toimijoiden osaamista kehitetään Suomessa määrätietoisesti. Mukana kehitystyössä ovat uusiutuvan energian valtakunnalliset yhdistykset, täydennyskoulutukseen erikoistuneet oppilaitokset, ympäristöministeriö ja Motiva Oy.

Euroopan unionin uusiutuvan energian käyttöä edistävän direktiivin mukaisesti Suomessa on luotu vapaaehtoisuuteen pohjautuva sertifiointi- ja koulutusjärjestelmä, joka on tarkoitettu aurinkolämpö- ja aurinkosähkö-, biolämpö-, lämpöpumppu- ja pellettiasentajille.

Sertifiointijärjestelmän mukaisessa lisä- ja täydennyskoulutuksessa asentajille tarjotaan mahdollisuutta osoittaa pätevyytensä ja saada sertifikaatti. Loppukokeen hyväksytysti suorittanut asentaja, jolla on myös käytännön asennuskokemusta ja riittävä pohjakoulutus, voi hakea sertifiointitodistuksen ja luvan käyttää sertifiointitunnusta.

Lue lisää sertifiointikoulutuksista

Lue lisää sertifioinnin hakemisesta

Sertifioitujen asentajien luettelo

Tehokkaasti puulla – biokattilaneuvonta