Liikenteen ratkaisuissa kunnilla on paljon vaikutusvaltaa. Liikenteeseen voidaan kunnissa vaikuttaa erityisesti omistajaohjauksella ja hankintamenettelyillä. Liikkumistarvetta voidaan pyrkiä vähentämään ja päästöttömiä kulkutapoja voidaan edistää. Tämän jälkeenkin kuntiin jää kuitenkin helposti vielä paljon liikennettä pääosin fossiilisilla polttoaineilla tapahtuvaksi.

EU komissio on esittänyt Suomelle tiukan (-39 % 2005 tasolta 2030 mennessä) päästövähennystavoitteen päästökaupan ulkopuoliselle ns. taakanjakosektorille, mihin myös liikenne kuuluu. Liikenne on taakanjakosektorin suurin päästölähde (37 % v. 2015), mikä korostaa tarvetta löytää kunnissa siihen liittyviä ratkaisuja.

Kunnissa voidaan vaikuttaa kunnan omien, kuntayhtiöiden ja kuntayhtymien omissa omistuksissa oleviin ajoneuvoihin. Kun autojen uusiminen on käsillä, on syytä valita mahdollisuuksien mukaan uusiutuvilla käyttövoimilla (uusiutuva diesel, biokaasu, etanoli) tai sähköllä kulkeva ajoneuvo.

Automalleja on jo hyvin tarjolla perusautoista erikoisajoneuvoihin. Osa ratkaisuista ei vaadi lainkaan investointeja ajoneuvokalustoon, kuten uusiutuvan dieselin käyttö. Uudet teknologiat ovat myös parantuneet ja vertailulaskelmat osoittavat kilpailukyvyn olevan hyvä fossiilisiin polttoaineisiin nähden.

Vieläkin isompi merkitys on kuntien tekemillä liikenteen hankinnoilla, jotka ulottuvat joukkoliikenteestä tavarakuljetuksiin ja teknisiin kuljetuspalveluihin. Pelkästään julkisen bussiliikenteen suoritteet olivat 450 miljoona km ja liikevaihto 1,13 mrd euroa vuonna 2013. (lähde: Liikennevirasto 2015)

Hankinnoissa uusiutuvat energialähteet ja sähköajoneuvot on mahdollista huomioida eri tavoin. Uusiutuva käyttövoima voidaan vaatia jo lähtökohdaksi, siitä voi saada enemmän etua pisteytyksessä tai uusiutuvan käytöstä maksetaan bonusta.

Kuntien ratkaisut ovat keskeisessä roolissa niin päästöjen vähentämisessä kuin myös paikallisen talouden kehittämisessä. Uusiutuvien polttoaineiden kysyntä voi avata uusia mahdollisuuksia ja vetoapua paikallisille kiertotalousratkaisuille muun muassa jätteiden ja biomassojen hyödyntämisessä.

Ilmastovaikutuksen ja aluetalouden lisäksi uusiutuvien käyttövoimien hyöty tulee tyypillisesti katualueiden ilmanlaadun ja sitä kautta väestön terveyden parantumisena.

Bioenergia ry on laatinut kuntavaaliehdokkaille materiaalin kotimaisen energian edistämisestä.

Lisätietoja:

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 163 0465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi