Suomessa maksettu metsähakkeen sähköntuotantotuki on Euroopan kustannustehokkaimpia tukijärjestelmiä uusiutuvan energian edistämiseksi sähköntuotannossa. Tämä selviää eurooppalaisten energia-alan sääntelyviranomaisten raportista.

Tuoreen eurooppalaisten energia-alan sääntelyviranomaisten (Council of European Energy Regulators, CEER) raportin [1] mukaan Suomessa maksettu metsähakkeen sähköntuotantotuki on Euroopan kustannustehokkaimpia tapoja edistää uusiutuvaa energiaa sähköntuotannossa. Kun EU-26-maiden uusiutuvan energian tukijärjestelmien painotettu keskiarvotaso sähköntuotannossa oli 110 €/MWh vuonna 2015, on metsähakkeelle Suomessa maksettava tuki 1.3.2016 alkaen vain 18 €/MWh.

– Raportin tulos vahvisti käsityksemme siitä, että Suomessa on pystytty löytämään keinoja edistää uusiutuvaa energiaa sähköntuotannossa hyvin kohtuullisin kustannuksin, vaikka taloustilanne on ollut vaikea. Suomi onnistui saavuttamaan vuodelle 2020 asetetun uusiutuvan energian tavoitteen jo vuonna 2014. Myös muut paljon bioenergiaan panostaneet maat, kuten Ruotsi, Tanska, Itävalta, Latvia ja Liettua, ovat jo saavuttaneet tai saavuttamassa tavoitteensa, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Metsähakkeen kilpailukyky polttoaineena paranee, jos päästöoikeuksien hinta EU:n päästökaupassa tulevaisuudessa kasvaa nykyiseltä noin 5 euron /tCO2tasolta. Metsähakkeen tukijärjestelmä on suunniteltu ottamaan tällainen vetoapu huomioon: jos päästöoikeuden hinta kasvaa merkittävästi, tuki alkaa pienentyä ja laskee nollaan, kun 23 euroa /tCO2 taso saavutetaan. Lisäksi tukitaso pienentyy 60 %:iin eli 10,8 euroon /MWh vuonna 2019 ainespuulle, jonka läpimitta ylittää 16 cm.

Hallituksen tavoitteena on uusiutuvan energian lisääminen 50 %:iin ja omavaraisuuden lisääminen 55 %:iin energian loppukäytöstä 2020-luvulla. Näiden tavoitteiden saavuttaminen on olennaista niin työllisyys- kuin ilmastotavoitteidenkin näkökulmasta. Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus loppukäytöstä oli 39,3 %. Metsähakkeen tuki on tärkeä valtiontuki tavoitteiden saavuttamiseksi.

CEER (Council of European Energy Regulators)on eurooppalaisten energia-alan sääntelyviranomaisten vuonna 2000 perustama voittoa tavoittelematon järjestö, jolla on pieni sihteeristö Brysselissä. Suomesta Energiamarkkinavirasto (nykyinen Energiavirasto) kuului järjestön perustajajäseniin.

[1] Council of European Energy Regulators, Status Review of Renewable Support Schemes in Europe, 2017

Lisätietoja:

Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 163 0465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi