Bioenergia ry ehdottaa teknologianeutraaliin tarjouskilpailuun mallia, jossa sähkön markkinahinnan lisäksi maksetaan talvikaudella kiinteä tai asteittain aleneva preemio (€/MWh). Markkinariski on toimijalla, ja valtion tukitason riski on pienempi kuin tarjouskilpailun kohdistuessa sähköstä maksettavaan kiinteään hintaan.

Hallituksen tavoitteena on lisätä uusiutuvan energian määrä puoleen energian loppukulutuksesta 2030 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi on kaavailtu vuosina 2018‒2020 yhteensä 2 TWh teknologianeutraaleja tarjouskilpailuja, joiden perusteellamaksettaisiin sähkön tuotantotukea kustannustehokkaimmille ja kilpailukykyisille uusiutuvan energian tuotantoinvestoinneille. Tarkoitus on hyödyntää laajasta potentiaalisesta hankejoukosta edullisimmin ja valtiontalouden kannalta optimaalisesti toteutettavat.

‒ Tarjouskilpailuihin pitää olla mahdollisuus osallistua kaikilla uusiutuvaa energiaa käyttävillä uusilla voimalaitoksilla ilman kokorajoituksia, painottaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

‒ Suomessa tulisi miettiä uusiutuvan sähkön tuotantotuen keskittämistä talviajalle. Tämä olisi kustannustehokasta ja tukisi energiajärjestelmän toimitusvarmuutta huippukulutustilanteessa sekä irtautumista fossiilisista energialähteistä. Kesäaikana sähköntuotanto perustuu jo nyt lähes kokonaan uusiutuviin energialähteisiin ja ydinvoimaan, Laurikka jatkaa.

Bioenergia ry tukee mallia, jossa tarjouskilpailu kohdistuu sähkön markkinahinnan päälle talvikaudella maksettavaan kiinteään tai asteittain alenevaan preemioon (€/MWh). Järjestely kohdistaa markkinariskin perustellusti toimijalle ja valtiolle jäävä riski tukitasosta on oleellisesti pienempi kuin vaihtoehdossa, jossa tarjouskilpailu kohdistuu sähköstä maksettavaan kiinteään hintaan. Bioenergia ry:n mukaan tarjouskilpailuissa tulisi asianmukaisesti ottaa huomioon myös sähköntuotannon yhteydessä syntyvä hyödynnettävä lämpö.

Talvikauteen keskittyvä järjestelmä olisi tärkeä myös siitä syystä, että nykyinen, hyvin energiatehokas sähkön ja lämmön yhteistuotannon voimalaitoskanta on vanhenemassa.

Bioenergia ry:n syksyllä 2016 ÅF:ltä tilaaman selvityksenmukaan vuoteen 2030 mennessä Suomen sähköntuotantojärjestelmästä on vaarassa hävitä noin 3000 MW yhteistuotantoon perustuvaa sähköntuotantokapasiteettia, mikä on tällä hetkellä luotettavasti käytössä myös sähkön huippukulutuksen aikana.

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 163 0465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi