Suomen kustannustehokas metsähakkeen tukijärjestelmä lisää uusiutuvan energian käyttöä. Suurin osa maksetusta tuesta ohjautuu kuntien omistamille energiayhtiöille eli takaisin suomalaisiin kuntiin. Tuella on työllistävä vaikutus koko polttoaineketjussa.

Suomessa maksettu uusiutuvan energian tuotantotuki metsähakkeelle on Euroopan kustannustehokkaimpia tukijärjestelmiä uusiutuvan energian lisäkäytön edistämiseen (ks. Bioenergia ry:n tiedote 19.4.2017).

Energiaviraston tilastot tuotantotuen käytöstä osoittavat, että suurin osa maksetusta tuesta on ohjautunut kuntien suoraan omistamille energiayhtiöille ympäri maata. Lisäksi osa tuesta on ohjautunut valtion omistamille yhtiöille. Samalla tuki on vahvistanut metsähakkeen hankinta- ja tuotantoketjussa kyseisten kuntien työllisyyttä ja taannut uusiutuvan ja kotimaisen energian käytön merkittävän kasvun Suomessa. Gaian vuonna 2015 laatiman arvion mukaan metsähakkeen 7 TWh:n lisäkäyttö CHP-voimalaitoksissa loisi suoraan 1 080 henkilötyövuotta.

Suomessa on 54 metsähaketukea saavaa voimalaitosta. Ne ovat tuottaneet tähän mennessä n. 11,2 TWh uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Tämän rinnalla on saatu vielä suurempi määrä lämpöä teollisuuden prosesseihin ja rakennuksiin. Metsähaketta käyttävät sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitokset pystyvät tuottamaan energiaa silloin, kun sitä eniten tarvitaan kylmimpään talviaikaan. Maksettu tuki on järjestelmän perustamisesta lähtien vuodesta 2011 ollut yhteensä noin 177 miljoonaa euroa.

Metsähakkeen käyttö sähkön ja lämmönyhteistuotannossa on ollut vuodesta 2012 (käyttö 5,6 miljoonaa m3) alkaen laskusuunnassa ja alan yrityksillä on ollut vakavia ongelmia. Vuonna 2016 käyttö oli 4,5 miljoonaa m3. Vuodesta 2000 (käyttö 0,5 miljoonaa m3) vuoteen 2012 asti kasvu oli rivakkaa. (Lähde: Luonnonvarakeskus 2017)

Suomen hallituksen tavoitteena on lisätä päästöttömän, uusiutuvan energian käyttöä Suomessa kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 %:iin energian loppukulutuksesta. Vuonna 2015 uusiutuvan energian osuus oli 39,3 %, joten uusiutuvan energian määrää tulee merkittävästi lisätä. Hallituksen strategiassa metsähakkeen kulutuksen odotetaan kasvavan noin 6 TWh (vrt. 2015) vuoteen 2020 mennessä ja 15 TWh vuoteen 2030 mennessä, mikä edustaa noin kolmannesta odotetusta uusiutuvan energian kasvusta vuoteen 2030 mennessä.

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 163 0465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi