Parlamentin ympäristövaliokunnan äänestystuloksessa positiivista on, että valiokunta kannatti bioenergian kestävyyden varmistamisen mallia. Kaavamaista pakkoa erotella eri puujakeita energiakäytön osalta ei esitetä. Biopolttoaineiden kohdalla tulos oli kaksijakoinen: edistyneitä biopolttoaineita halutaan nopeuttaa, mutta suunniteltujen investointien toteuttamiseksi epävarmuutta lisätään erilaisilla tavoilla.

Euroopan parlamentin ympäristövaliokunta äänesti maanantaina 23.10.2017 komission uusiutuvan energian direktiiviluonnokseen tehtävistä muutoksista. Merkittävä osa direktiiviä koskee bioenergian hyväksyttävää käyttöä. Se onkin pääpuheenaiheena Bioenergiapäivillä Gustavelundissa 25.10.2017.

Äänestystulos oli bioenergian osalta ristiriitainen. Positiivista tuloksessa on, että valiokunta kannatti bioenergian kestävyyden varmistamisen mallia, jonka komissio oli huolella laatinut. Riskipohjainen malli on vaativa ja teettää vielä paljon työtä EU-jäsenmaissa ja EU:n ulkopuolisissa bioenergian toimittajamaissa.

Kestävän kiinteän bioenergian näkymä olisi äänestyksen perusteella pääosin valoisa. Keskeistä on, että kaavamaista pakkoa erotella eri puujakeita energiakäytön osalta ei esitetä, vaan kestävyys varmistetaan jo metsässä. Jatkossakin voitaisiin käyttää tilanteesta riippuen kaikkia puun osia energiaksi.

Biopolttoaineiden osalta tulos oli kaksijakoinen: toisaalta halutaan ihan oikein nopeuttaa edistyneitä biopolttoaineita, mutta toisaalta valiokunta asettaa lukuisia tapoja, joilla lisätään epävarmuutta suunniteltujen investointien toteuttamiseksi.

– Sisäänrakennettu ajatus raportöörillä ja useilla mepeillä on ollut se, että muiden uusiutuvien parasta edistämistä olisi bioenergian toimintaedellytysten rajoittaminen, arvioi toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty.

– Tämä ajatustapa on täysin virheellinen käsitys. EU:ssa ei-uusiutuvan energian osuus on edelleen yli 80 % ja Suomessakin yli 60 %, joten työsarkaa on paljon. Useissa Euroopan maissa tuuli- ja aurinkoenergia on edennyt voimakkaasti samalla kuin bioenergian osuuskin on kasvanut, Tuohiniitty jatkaa.

Bioenergia ry kannattaa, että bioenergian kestävyydestä säädetään EU-tason lainsäädäntöä. Näin voidaan varmistaa, että kaikkialla saavutetaan hyvä toiminnan taso. Sen sijaan valiokunnassa osin hyväksytyt raaka-ainemarkkinoille tuotavat kaskadikäyttö- tai jätehierarkiavaatimukset voivat olla pahimmillaan juuri päinvastaiset, mihin uusiutuvan energian direktiivi ja EU:n ilmastopolitiikka pyrkivät.

Direktiivistä vastaavalla teollisuusvaliokunnalla on mahdollisuus marraskuussa ja suurella salilla vuoden alussa korjata ympäristövaliokunnan äänestyksessä jääneet puutteet.

– Uskomme, että parlamentti pääsee tulevaisuuden haasteet voittavaan lopputulokseen, Tuohiniitty sanoo.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 1948 628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi