RED II -direktiivin osalta metsäkriteereihin ei tehty enää heikennyksiä. Pääpiirteissään neuvoston neuvotteluasemat ovat bioenergian osalta lupaavat.

Maanantaina 18.12.2017 Euroopan energianeuvosto käsitteli tukun energiaan liittyviä lainsäädäntöesityksiä. Uusiutuvan energian direktiivin päivityksestä (RED II) hyväksyttiin toimielinten kolmikantaneuvottelua varten ns. yleisnäkemys.

Syksyn aikana RED II -direktiiviä on käsitelty virkamiestyöryhmissä. Viime vaiheessa neuvostossa keskusteluun nousivat lähinnä liikenteen biopolttoaineiden tavoitetaso sekä bioenergiasta tuotetun lauhdesähkön mahdollisuus jatkossakin.

–  Neuvosto vahvisti edelleen komission riskiperusteista lähestymistapaa metsäbioenergian kestävyyden todentamisessa, mistä voimme olla iloisia, kertoo toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Muutenkin neuvotteluasemat ovat bioenergian osalta pääosin lupaavia. Esimerkiksi turvemaiden käyttö maatalousperäisen energian tuotantoon tulisi myös neuvoston mukaan olla mahdollista, mikäli aluetta ei ole ojitettu 2008 jälkeen. Metsäenergia turvemailta on myös sallittua.

Neuvoston hyväksymä 14 % uusiutuvan energian vähimmäisosuus kaikesta liikenteen energiankulutuksesta 2030 mennessä on askel oikeaan suuntaan. Jäsenmaat sen sijaan eivät ottaneet kehittyneiden biopolttoaineiden osalta sellaista etunojaa, kuin olisi toivottu. Valitettavaa ovat myös sisäänrakennetut useat tarkastuspisteet ja markkinoiden vapautta syrjivät ehdot raaka-aineille. Tällaiset toimet eivät edistä investointiympäristön vakautta.

Parlamentti hyväksynee tammikuun puolivälissä täysistunnossa oman kantansa RED II -direktiiviin, minkä jälkeen käynnistyy todennäköisesti usean kuukauden kestävä neuvottelu toimielinten kesken.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, puh. 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi