Eilen EU:n uusiutuvan energian lainsäädäntöpaketti läpäisi Euroopan Parlamentin käsittelyn. Keskeisenä osana oli uusiutuvan energian direktiivin päivitys – RED2. Jäsenmaiden neuvosto päätti omasta neuvottelukannastaan RED2 koskien viime joulukuussa.

”Äänestyksen tulos on pääosin bioenergiasektorin tavoitteiden ja odotusten mukainen”, arvioi Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.”Olen iloinen, että pelisäännöt bioenergian kestävälle käytölle 2020-luvulla alkavat hahmottua ja lähestymistapa on käytännöllinen. Seuraavassa vaiheessa – kolmikantaneuvotteluissa – tulee keskittyä luomaan alan toimijoille riittävän selkeä toimintaympäristö ja siten edellytykset investoinneille.”

Metsäenergian kestävyyden osalta myös parlamentti äänesti riskiperusteisen maakohtaisen arvioinnin puolesta, eikä perusteettomia kieltoja joillekin puujakeille hyväksytty. Niin kehittyneille biopolttoaineille, kuin kiinteälle ja kaasumaiselle bioenergialle on samat periaatteet. Kehittyneiden biopolttoaineiden raaka-ainelista ei muuttunut parlamentin käsittelyssä, mutta määritelmää lavennettiin. Parlamentti vaatii kuitenkin biopolttoaineiden laskentaan useita ehtoja ja portteja nopeille raaka-ainepohjan muutoksille, mitkä haastavat jatkoneuvotteluja.

Parlamentti esittää uusiutuvan energian sitovaksi EU-tason tavoitteeksi komission alkuperäistä ehdotusta ja neuvoston kantaa (=27 %) korkeampaa 35 % osuutta vuonna 2030 ja liikenteelle erillistä 12 % osuutta, minkä tulisi sisältää vähintään 3,6 % kehittyneitä biopolttoaineita.

Parlamentti valmisteli kantaansa komission RED2-esitykseen viime kesästä lähtien valiokunnissa. Pohjoismaiset parlamentin jäsenet olivat keskeisessä roolissa, kun ryhmät viime viikkoina hakivat kompromisseja. Täysistunnon äänestyksessä oli vielä runsaasti eri suuntaan vieviä muutosesityksiä.

Sopu uusiutuvan energian kasvattamisesta ja määritelmistä 2020-luvulla on nyt näköpiirissä. Viime aikoina bioenergian keskeistä roolia EU:n energia- ja ilmastotavoitteiden saavuttamisessa ovat korostaneet mm. kansainvälinen energiajärjestö IEA1 ja kansainvälinen uusiutuvan energian järjestö IRENAraporteissaan.

Lisätietoja: toimialapäällikkö Hannes Tuohiniitty, 040 1948628, hannes.tuohinitty(a)bioenergia.fi

[1] IEA (2017): World Energy Outlook 2017

[2] IRENA (2018): Renewable Energy Prospects for the European Union