Vaihtoehtoisten käyttövoimien autojen rekisteröinti on kasvussa. Kaasuautojen rekisteröinti nousi selkeästi edellisistä vuosista. Viime vuonna rekisteröityjen kaasuautojen rekisteröinti kasvoi muutamasta sadasta yli 1 200 rekisteröintiin.Vähäpäästöisten autojen osuus käytettyinä tuoduista autoista oli suurempi kuin uusien autojen ensirekisteröinnissä. Mallien lisääntyessä, ensirekisteröinnit kasvavat.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien autojen rekisteröinnit kasvoivat viime vuonna. Etenkin kaasuautojen rekisteröinti nousi edellisistä vuosista. Viime vuonna Suomeen rekisteröityjen kaasuautojen määrä oli 1 234, kun vuotta aiemmin luku oli 317.

Vaihtoehtoisten käyttövoimien osuus käytettyinä tuoduista autoista oli suurempi kuin uusien autojen ensirekisteröinneissä. Eniten tuotiin kaasuautoja: 800 kappaletta. Kaasuautomallien tarjonnan kasvaessa uusien ensirekisteröityjen kaasuautojen osuus todennäköisesti kasvaa, koska alkuvuodesta on jo tilattu satoja autoja.

Ennätys myös täyssähköautoilla

Suomeen ensirekisteröitiin lähes 500 täyssähköautoa ja lisäksi tuotiin reilut 150 käytettyä sähköautoa. Suurin osa sähköä käyttävistä autoista on kuitenkin ladattavia hybridejä, joissa on bensiinimoottori tai dieselmoottori. Niitä ensirekisteröitiin 2 550. Bensamoottorilla varustetut ladattavat hybridiautot olivat ylivoimaisesti suosituimpia, mutta niihin ei ole toistaiseksi tarjolla puhtaita biopolttoaineita. Ladattavien dieselhybridien  ensirekisteröintien määrä kasvoi. Ladattavia hybridejä tuotiin yksityisesti maahan yhä enemmän. Markkinoille on nyt tullut myös kaasua hyödyntäviä hybridiautoja.

Itselataavia hybridejä rekisteröitiin myös ennätysmäärä, mutta niiden käyttämä sähkö perustuu täysin polttomoottorin energiaan.

Käytettyjen autojen konversiotuen odotetaan vauhdittavan kaasu- ja etanoliautojen rekisteröintiä. Uusien etanoliautojen kauppa on kokonaan pysähtynyt, mutta viime vuonna niitä tuotiin edelleen käytettyinä.

Dieselautoilijoille mahdollisuus vähäpäästöisen liikkumisen

Viime vuonna markkinoille tullut kokonaan uusiutuva diesel-laatu mahdollistaa käytännössä dieselautoilijoille siirtymisen kokonaan vähäpäästöiseen liikkumiseen ilman lisäkuluja auton oston yhteydessä, koska nykyaikaisissa dieselautoissa ei käytännössä ole esteitä käyttää markkinoille tuotua uusiutuvaa dieseliä.

Suomessa on jo 8 julkista henkilöautoille tarkoitettua uusiutuvan dieselin tankkauspaikkaa pääkaupunkiseudulla, Turussa ja Tampereella. Niiden määrän odotetaan lisääntyvän. Lisäksi raskaalla kalustolla on omat tankkauspaikkansa.

– Meillä on nopeasti kasvava määrä autoja, jotka pystyvät käyttämään kokonaan puhtaita biopolttoaineita ja sähköä, sanoo toimialapäällikkö Tage Fredriksson.

Kaupungit siirtyvät nopeasti puhtaaseen liikenteeseen

Kuorma-autoja rekisteröitiin ennätysmäärä: lähes 3500.  Linja-autojen tapaan kuorma-autoissa voidaan myös käyttää uusiutuvaa dieseliä. Useat kaupungit ovat päättäneet nopeasta siirtymisestä vähäpäästöiseen liikenteeseen, ensimmäisinä Porvoo, Helsinki ja Espoo. Biokaasubusseihin on panostettu esimerkiksi Vaasassa.

Romutuspalkkion, sähköautojen hankintatuen ja konversiotuen odotetaan tänä vuonna vauhdittavan vaihtoehtoisten käyttövoimien ensirekisteröintiä sekä käytettynä maahantuotujen autojen osalta. Näistä konversiotuki keskittyy muuttamaan nykyistä autokantaa yhä enemmän puhtaita biopolttoaineita käyttäväksi.

Lisätiedot: toimialapäällikkö Tage Fredriksson, puh. +358 40 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi