Riippuvuus maakaasusta herätti miettimään muita vaihtoehtoja

2000-luvun alkupuolella Keravan Energiassa huolestuttiin siitä, että kaikki munat olivat yhdessä korissa. Keravan kaukolämmöstä noin 70 % tehtiin maakaasulla, joka ostettiin yhdeltä toimittajalta ulkomailta. Riskianalyyseissämme todettiin, että riippuvuutta maakaasusta oli syytä merkittävästi pienentää. Päätimme selvittää mahdollisuudet rakentaa oma, kotimaisia polttoaineita käyttävä voimalaitos Keravalle.

Biovoimalaitos monipuolisti polttoainevalikoimaa

Keravan biovoimalaitos valmistui Lahden moottoritien kupeeseen joulukuussa 2009. Laitoksen pääpolttoaine on kotimainen puu; mm. puusivutuotteet kuten kuori, sahanpuru, kutterinlastu, pylvässorvinlastu, sekä metsäenergiatuotteet, kuten metsätähdehake, kokopuuhake, rankahake ja kantomurske. Tukipolttoaineena käytetään jyrsinturvetta.

Keravan biovoimalaitoksen tuotanto kattaa noin 75 prosenttia Keravan kaupungin kaukolämmön tarpeesta ja noin 25 prosenttia Keravan Energian sähkön hankinnasta. Voimalaitos on monipuolistanut energiantuotannon polttoainevalikoimaa ja vähentänyt maakaasun käyttöä merkittävästi, kuten alla olevasta kuvaajasta näkyy. Vuonna 2016 kotimaisten polttoaineiden osuus Keravan Energian tuotannossa oli 75,9 %. Puupolttoaineiden osuus tuotannosta oli 62,3 %.

Päästöt laskussa

Biovoimalaitoksen myötä energiantuotantomme päästöt ovat kääntyneet laskuun. Alla olevista kuvaajista voi todeta päästöjen kehityksen. Voimalaitos käynnistyi toden teolla vuoden 2010 alussa. Siitä lähtien hiilidioksidi- ja ominaispäästöt ovat tasaisesti laskeneet, kun laitosta on opittu ajamaan paremmin.

Keskitetty energiantuotanto on ilmanlaadun kannalta Keravalle parempi vaihtoehto kuin pienet erillistuotantolaitokset, sillä isoihin voimalaitoksiin kohdistuvat päästörajoitukset ovat tiukemmat kuin pienillä tuotantolaitoksilla. Keravan biovoimalaitoksella puunpolttoa pystytään valvomaan ja säätelemään tehokkaasti, ja sitä kautta minimoimaan ilmaan pääsevät epäpuhtaudet, kuten hiukkaset.

Kotimainen puupolttoaine sopii Keravan Energian arvoihin

Kun biovoimalaitos käy täydellä teholla, kuluttaa se yhden rekkalastin polttoainetta tunnissa. Polttoainetta hankitaan tällä hetkellä neljältä suomalaiselta toimittajalta. Pääasiassa muutaman sadan kilometrin säteeltä tuleva, suomalaisia työllistävä polttoaine sopii paremmin Keravan Energian arvoihin.

Biopolttoaineesta iloa myös Sipooseen

Keravan biovoimalaitoksen ja puupolttoaineiden menestystarina ei rajoitu vain Keravan alueelle. Viime vuonna rakensimme Keravan kaukolämpöverkostamme yhdyslinjan Sipoon Nikkilän kaukolämpöverkkoon. Sipoossa kaukolämpö on aiemmin tuotettu lähes täysin maakaasulla. Nyt Nikkilään virtaa Keravan biovoimalaitoksella tuotettu kaukolämpö. Nikkiläläisten kaukolämmöstä tuli kertaheitolla ympäristöystävällisempää, ja lisäksi pääsimme laskemaan kaukolämmön hintaa merkittävästi. Hinnanalennuskirjeet saatuaan nikkiläläiset asiakkaamme saattoivat todeta, että polttoaineella on väliä.

Sami Kotimäki

Kirjoittaja on Keravan Energian tuotantoliiketoiminnan johtaja.

sami.kotimaki(a)keoy.fi