Maa- ja metsätalousminosteriö
kirjaamo@mmm.fi
Viite 580/01.02.2018

Asia: Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Bioenergia ry kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto.

Metsäteiden rakentamisen ja teiden perusparantamisen määrä on parin viimeisen vuoden aikana laskenut radikaalisti. Suurin syy on tukitasojen aleneminen ja erityisesti alentunut tukitaso hankkeiden suunnitteluun ja kokoamiseen niin että kaikki osakkaat saadaan mukaan.

Kasvava biotalous ja bioenergia osana sitä tarvitsee entistä parempaa ja käyttökelpoista tieverkkoa kasvavien kuljetusmäärien hoitamiseksi samalla kun autojen mitat ja painot ovat nousussa.
Kielteinen kehitys metsätalouden infrastruktuurissa on uhka bioenergia-alalle ja metsäpolttoaineketjujen toimintavarmuudelle. Tukitasojen osittainen palauttaminen on oikeansuuntainen liike. Mielestämme tulisi lisäksi tarkastella mahdollisuuksia parantaa rahoitusta hankkeiden kehittämiseen ja tietöiden suunnitteluun.

Samalla on tiedostettava, että metsäteiden rakentaminen ja perusparannus kärsii pitkällä aikavälillä useasta rakenteellisesta ongelmasta, jotka eivät ole ratkaistavissa KEMERA-rahoituksella.

Kunnioittavasti

Bioenergia ry
Harri Laurikka