Ympäristöministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö

Asia: YM10/400/2018

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi ympäristönsuojelulain ja eläimistä saatavista sivutuotteista annetun lain muuttamisesta