Hallituksen talousarvioneuvottelu (budjettiriihi) käsittelee vuoden 2019 talousarviota 28.–29.8. Bioenergia ry haluaa lähettää neuvottelijoille seuraavat viestit:

– bio- ja kiertotaloudenkasvu tulee mahdollistaa edistämällä alan koulutusta sekä lisäämällä tutkimus- ja tuotekehitysrahoitusta

– energia- ja ilmastopolitiikan tulee olla pitkäjänteistä. Syksyllä 2014 kaikki eduskuntapuolueet osana energia- ja ilmastotiekarttaa 2050 sopivat, että kasvihuonekaasuja vähennettäessä ensisijaista on turpeen etujen takia vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Pitkäjänteiseen politiikkaan eivät kuulu yllättävät veromuutokset vaihteleviin suuntiin muutaman vuoden välein. Turpeen veroa laskettiin viimeksi 1.3.2016.

– päästökauppa on ensisijainen energiantuotannon ohjauskeino päästöjen vähentämisessä. Päästöoikeuden hinta on jo 20 €/tCO2. Se on yli kolminkertaistunut vuodessa ja noussut +50 % hallituksen keväällä pitämän kehysriihen jälkeen. Nouseva päästöoikeuden hinta ohjaa energiajärjestelmää kohti päästöttömien energialähteiden käyttöä.

– kohonnut päästöoikeuden hinta on lähes poistanut metsähakkeen tuen, koska järjestelmä on rakennettu ottamaan päästökauppa huomioon. Lisäksi ensi vuonna astuu voimaan ns. rankarajaus, jossa metsähakkeella tuotetun sähkön tuotantotuki tullaan rajaamaan 60 prosenttiin, mikäli hake on peräisin järeän puun hakkuukohteiden jalostuskelpoisesta tukki- tai kuitupuusta.

– suurin osa energiaturpeesta käytetään päästökauppasektorilla. Turpeen kilpailukyky lämmöntuotannossa on olennaisesti heikentynyt viime kuukausien aikana eikä sen energiaverotasoon pidä nykytilanteessa koskea. Turve on huoltovarmuuden ja polttoainemarkkinoiden terveen kilpailun kannalta edelleen tärkeä polttoaine.

Lisätietoja:

toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi