Rakennamme Laanilan teollisuusalueelle Ouluun uuden 215 megawatin biovoimalaitoksen, joka tuottaa sähköä ja kaukolämpöä. Biovoimalaitos tuottaa puhtaampaa energiaa huipputeknologialla. Sen merkitys on suuri matkalla kohti Oulun Energian 100% hiilineutraalia energiantuotantoa vuoteen 2050 mennessä.

Uusi biovoimalaitos rakennetaan Laanilan teollisuusalueella vuonna 2012 käyttöönotetun ja jätteitä energiaksi jalostavan ekovoimalaitoksen läheisyyteen. Suunnittelussa on huomioitu, että biovoimalaitoksen ympärille voidaan tulevaisuudessa integroida voimalaitoshöyryä käyttäviä biojalostamoita tai muuta teollisuutta. Investointi avaakin uusia mahdollisuuksia myös biotaloudelle.

Päätös 200 miljoonan euron investoinnista tehtiin tammikuussa 2018. Laitoksen suunnittelu käynnistyi välittömästi ja rakentaminen alkoi kesällä. Voimalaitos valmistuu marraskuussa 2020 ja se korvaa samana kesänä tuotannosta poistuvan Toppilan 1- voimalaitosyksikön. Uuden laitoksen käyttöikä tulee olemaan noin 40 vuotta.  Biovoimalaitos on energiatehokkuudeltaan ja päästöiltään selvästi parempi kuin korvattava laitos. Vuonna 1995 valmistunut Toppila 2-voimalaitosyksikkö jatkaa kuitenkin energiantuotantoaan elinkaarensa loppuun, arviolta vuoteen 2035 saakka.

Uusiutuvan energian osuus kasvaa merkittävästi

Uusi biovoimalaitos mahdollista hiilineutraalin energiantuotannon tavoitteemme mukaisesti vuoteen 2050 mennessä. Teknisesti voimalaitos suunnitellaan siten, että laitoksen kattila voi hyödyntää monipuolisia polttoainekoostumuksia ja niiden suhteita voidaan helposti muuttaa. Tekniikka ei rajoita esimerkiksi puun käyttöä, kuten vanhassa Toppila 1:ssä.

Biovoimalaitos nostaa uusiutuvan energian osuuttamme huomattavasti tuotantotehokkuudellaan ja uusiutuvan polttoaineen osuuden kasvulla. Tavoitteenamme on, että voimalaitos käyttäisi polttoaineenaan noin 70 prosenttia puuta. Loppuosa on kiertotaloudesta saatavaa kierrätyspolttoainetta ja huoltovarmuuden varmistavaa turvetta. Turpeen käyttö vähenee asteittain ja poistuu kokonaan polttoainevalikoimastamme 2040-luvulla. Vuoteen 2050 mennessä koko energiantuotantomme on täysin hiilineutraalia.

Tarja Väyrynen ja Heikki Karppimaa

 

 

 

 

 

 

Väyrynen on Oulun Energia Oy:n laatu- ja ympäristöjohtaja ja Karppimaa Oulun Energia Oy:n polttoainejohtaja.