Bioenergia ry kutsui syyskokouksessaan kunniajäseneksi Pekka-Juhani Kuiton ja Esa Lindholmin. Kuitto oli Bioenergia ry:tä edeltäneen FINBIO:n toiminnanjohtaja 1999–2011. Kuopion Energian toimitusjohtaja Esa Lindholm toimi Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtaja 2012–2016.

Bioenergia ry kiitti syyskokouksessaan 13.12.2018 kunniajäsenyydellä Pekka-Juhani Kuittoa ja Esa Lindholmia, jotka ovat merkittävästi edistäneet ja tukeneet yhdistyksen tavoitteita. Bioenergia ry:n kunniajäsenyyden on aiemmin saanut kolme henkilöä.

Pekka-Juhani Kuitto, 69, oli Bioenergia ry:tä edeltäneen Suomen Bioenergiayhdistys ry FINBIO:n toiminnanjohtaja 1999–2011Ennen FINBIOa hän työskenteli VTT:ssä ja Metsäteho Oy:ssä. 12 vuotta kestäneellä toimikaudella FINBIOn toiminta lähti kukoistukseen: organisaatiojäsenmäärä kasvoi 18:sta 108:aan ja henkilöjäsenmäärä 128:sta 302:een. FINBIO kehitti alan viestintää, julkaisutoimintaa ja etenkin kansallistan ja kansainvälistä seminaaritoimintaa.

Kuitto oli kehittämässä merkittävästi bioenergian toimialaa Keski-Suomessa. Kansallisen ja paikallisen vaikuttamisen lisäksi hän toimi eurooppalaisen kattojärjestön, Aebiomin (nyk. Bioenergy Europe), hallituksen jäsenenä. Hän toimi aktiivisesti alan tutkimus- ja kehittämiskysymysten sekä alan koulutuksen parissa bioenergian tuotannon ja käytön kehittämiseksi.

Esa Lindholm, 56, on työskennellyt Kuopion Energian toimitusjohtajana vuodesta 2002 alkaen ja toimi Bioenergia ry:n hallituksen ensimmäisenä puheenjohtajana 2012–2016. Ennen Bioenergia ry:n puheenjohtajuutta Esa Lindholm oli 17 vuoden ajan Turveteollisuusliiton hallituksen jäsen.

Lindholmilla on ollut vankka usko niin yhdistetyn sähkön ja kaukolämmön tuotannon kuin kotimaisten polttoaineidenkin kilpailukykyyn, mikä on näkynyt Kuopion Energian energiaratkaisuissa viime vuosien aikana.

Esa Lindholm pitää Suomen energiantuotannon monipuolista rakennetta vahvuutena ja vierastaa eri energiamuotojen vastakkainasettelua.

– Pidän Suomen energiantuotannon monipuolista rakennetta vahvuutena, minkä vuoksi vierastan eri energiamuotojen vastakkainasettelua, Lindholm sanoo.

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 1630 465