Monitieteinen BIOS-tutkimusyksikkö järjesti 11.12.2018 julkaisutilaisuuden, missä se luovutti konsulttiyhtiö Valorilla teettämänsä selvityksen hiilineutraalista kaukolämmön tuotannosta Helsingissä. Julkaisutilaisuudessa väitettiin, että Helsingin tilanteessa biolämpölaitokset eivät vähentäisi ilmastopäästöjä.

Selvityksen ja sen jälkeen jatkuneen viestinnän peruslähtökohta on ollut, että vaihtoehtojen arviointia tulisi tehdä piipunpään päästöjen mukaisesti ottamatta huomioon hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) ohjeistuksia. Toinen peruslähtökohta on, että ilmastonmuutoksen kannalta relevantti tarkasteluväli on seuraavat 10–20 vuotta, eikä sen jälkeisellä ajalla ole merkitystä.

– On vaarallinen virhekäsitys, että uusiutuvan bioenergian käyttö olisi ilmaston kannalta haitallisempaa kuin fossiilisen kivihiilen. Nykyiset ja tulevat sukupolvet tekevät ilmastotoimia myös vuosisadan loppupuolella. Politiikka ja investoinnit, jotka lyhyellä aikavälillä vähentävät päästöjä – mutta lisäävät niitä pitkällä aikavälillä – eivät ole kestäviä, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Suomessa bioenergia perustuu pääosin erilaisiin metsätalouden ja -teollisuuden sivuvirtoihin. Puun käytön päästöt otetaan jo nyt huomioon ja myös raportoidaan YK:n ilmastosopimuksen ja IPCC:n ohjeistuksen mukaisesti maankäyttösektorilla. EU:n maankäyttösektorin päästöjä ohjaavan LULUCF-asetuksen myötä Suomella on nyt myös tällä sektorilla hyvin konkreettinen tavoite nielujen ylläpitämiseksi. Jos korjattu puu lasketaan päästöksi myös energiasektorilla Valorin selvityksen mukaisesti, päästö lasketaan kahteen kertaan.

Sivuvirtojen käyttämättä jättäminen taas ei lähtökohtaisesti johda tilanteeseen, jossa hiilidioksidi sitoutuisi tehokkaasti luontoon. Luonto vapauttaa kuolleen eloperäisen hiilen pääosin ilmaan, ja nopeus riippuu jakeesta ja sijainnista.  Vaarana on, että pidemmällä (mutta silti ilmastonmuutoksen torjunnan näkökulmasta hyvin relevantilla aikavälillä, esim. 20–100 vuotta) aikavälillä ilmaan päätyvät lähivuosina puun sijasta käyttämämme fossiilisen polttoaineen päästöjen lisäksi myös metsään jätetyn puun päästöt.

Valorin selvityksessä on lisäksi karkeasti virheellinen väite, että biomassan poltto verrattuna kivihiileen lisäisi hiukkaspäästöjä kaukolämmön tuotannossa. Lukuarvoina on käytetty puun pienpolton hiukkaspäästömäärää ja sitä on verrattu kivihiilen polttoon suuressa laitoksessa. Todellisuudessa EU:n teollisuuspäästödirektiivi asettaa puun käytölle suuressa laitoksessa kivihiiltä tiukemmat päästörajat.

Vuoden 2018 tammi-syyskuussa puupolttoaineiden käyttö on ollut –5 % laskussa samaan aikaan kuin fossiilisista polttoaineista maakaasu kasvoi 9 %, öljyn käyttö pysyi edellisvuoden tasolla ja hiilen käyttö laski vain -2%.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi