Huoli ilmastonmuutoksen kiihtymisestä on johtanut siihen, että kivihiilen päivät Suomen energiahuollossa alkavat olla luetut. Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen lakiehdotus, joka kieltää kivihiilen käytön sähkön ja lämmön tuotannossa vuodesta 2029 alkaen. Keravan Energiaa käyttökielto ei pahemmin hetkauta, koska olemme luopuneet kivihiilen käytöstä ajat sitten.

Vanhassa kattilalaitoksessa hiili vaihtui puuhun vuonna 2001, ja 2009 käyttöön otetussa biovoimalaitoksessa on poltettu alusta saakka puuta ja turvetta. Puun osuus on 80 – 90 prosenttia ja turpeen 10 – 20 prosenttia. Puuhakkeen valmistukseen käytetään puun kaikkia osia kannosta latvaan. Valtaosa puupolttoaineesta on kokopuuhaketta, joka tuodaan valmiina voimalaitokselle. Noin kymmenesosa hakkeesta tehdään paikan päällä rankapuusta.

Kivihiilen käyttökielto heijastunee Keravalle välillisesti, kun puuperäisten polttoaineiden kysyntä kasvaa. Hankintaan tulee varmasti lisää haasteita. Isoissa kaupungeissa volyymit ovat niin valtavia, että kilpailu puupolttoaineesta kovenee väistämättä. Tähän saakka biovoimalaitoksen tarvitsema puu on saatu noin 100 kilometrin säteeltä. Jatkossa sitä pitänee hankkia kauempaakin. Hyvässä lykyssä kasvava kysyntä tuo hankintaketjun alkupäähän uusia toimijoita ja markkinoille lisää puuta.

Puun etuna energiantuotannossa on taloudellisuuden ohella vahva paikallisuus. Puunkäyttö työllistää paikallisia metsäkone- ja kuljetusyrittäjiä sekä tuo tuloja metsänomistajille. Paljon mieluummin käytämme polttoaineita, joista taloudellinen hyöty jää kokonaisuudessaan mahdollisimman lähelle, Keski-Uudellemaalle ja kotimaahan. Oman talousalueemme kilpailukyvyn tukeminen on yksi toimintamme kulmakivistä.

Uusiutumattomien tuontipolttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla suomalaismetsien puulla tukee kestävää kehitystä ja vähentää hiilidioksidipäästöjä. Biovoimalaitoksemme myötä oman energiantuotantomme hiilidioksidipäästöt ovat laskeneet merkittävästi:

Keravan biovoimalaitos käynnistyi toden teolla vuoden 2010 alussa. Siitä lähtien hiilidioksidi- ja ominaispäästöt ovat tasaisesti laskeneet, kun laitosta on opittu ajamaan paremmin.

Biovoimalaitoksemme päästöihin on luvassa reipas pudotus lähitulevaisuudessa, kun laitoksen yhteyteen asennetaan savukaasupesuri. Hiilidioksidipäästöt vähenevät noin 5 500 tonnia vuodessa. Samalla laitoksen hyötysuhde paranee tuntuvasti ja kaukolämpöteho nousee 50 megawatista 63 megawattiin. Savukaasut menevät nykyään piipusta taivaalle 140 – 150 -asteisina. Lauhduttavalla pesurilla lämpö pystytään ottamaan talteen. Kotimaisten puupolttoaineiden ja parhaan mahdollisen voimalaitostekniikan yhdistelmä takaa, että Keravan energiantuotanto on kestävällä pohjalla.

Sami Kotimäki

Kirjoittaja on Keravan Energia Oy:n tuotantojohtaja.