Ilmastonmuutoksen hidastamisella on kiire. Toimenpiteet, joilla muutosta voidaan energiantuotannossa toteuttaa, ovat periaatteessa yksinkertaisia. Pitää käyttää vähemmän sellaista polttoainetta, jonka poltto muuntaa maanpinnan alle varastoituneita hiilivaroja hiilidioksidiksi ilmakehään. Tätä tavoitetta tukee energian tuottamisen hyvä hyötysuhde voimalaitoksissa, tehokas kulutusjouston ja hukkalämmön hyödyntäminen sekä energian säästö.

Metsähake on polttoaine, johon sitoutunut hiili vapautuisi joka tapauksessa risujen ja latvusten lahoamisen myötä ilmaan. Sen energia siis kannattaa ottaa hyötykäyttöön.  Pohjois-Pohjanmaalla on erinomaiset edellytykset olla bioenergian käytön kärjessä. Maakuntamme metsissä on paljon nuoria kasvatusmetsiä, joissa on energiaksi soveltuvaa puuta. Meille on tulossa Ouluun uusinta tekniikkaa edustava biovoimalaitos, jossa polttoaine voidaan muuttaa tehokkaasti sähköksi ja lämmöksi. Meillä on myös laaja kaukolämpöverkko, jossa putkea on yli 800 kilometriä. Sen piirissä on satoja yrityksiä ja asuu 150 000 oululaista. Tämä toimintaympäristö mahdollistaa energian käytön tehostamisen monellakin tapaa. Oulun Energian tavoite saavuttaa energiantuotannossa 90%:n hiilineutraalisuus vuoteen 2030 mennessä on haastava, mutta realistinen.

Toinen tärkeä seikka on energiapuun tarjonta. Metsänomistajille avautuu mahdollisuus myydä puuta ensiharvennuskohteilta, jotka nykyään ovat usein jääneet hoitamatta kysynnän puutteen takia. Näiden rästikohteiden hoitamisella maanomistaja tekee ilmastoteon, kun kohteen energiapuulla korvataan hiilidioksidipäästöjä aiheuttavia polttoaineita. Ilmasto kiittää, kun nuoren metsän puusto saadaan hyvään kasvukuntoon harvennuksella, bioenergian käyttö lisääntyy ja sopivilla metsäkohteilla puuston kasvua lisätään biotuhkalannoituksella. Tämä hoitotoimenpide ei ole hyväksi pelkästään ilmastolle, sillä puuston järeytymisestä hyötyy myös maanomistaja tulevissa puukaupoissa.

Metsähakkeen käytön lisäämiseen liittyy myös haasteita. Ensinnäkin energiapuutyömaat tarvitsevat työvoimaa, metsäkoneyrittäjiä. Heille laajat ensiharvennusmetsät ovat erinomainen lähtökohta koneinvestoinneille ja lisääntyvä bioenergian kysyntä tukee toimintaa. Pelkästään Oulun Energian uuden biovoimalaitoksen metsähakehankinta tarvitsee tulevaisuudessa 60 metsäkonetta energiapuun korjuuseen. Energiapuuyrittäjyys on tulevaisuuden ala.

Kolmas kohta bioenergian lisäämisessä on huoltovarmuus. Metsien käyttöön raaka-aineena ja hiilensidonnan välineenä liittyy monia tavoitteita, eikä energiantuotanto voi perustua teollisuuden raaka-aineen polttamiseen tai hiilinielujen vähentämiseen. Tämä takia muutosten tulee olla hallittuja. Puun osuus kasvaa, se on varma. Matkallamme kohti toimitusvarmaa bioenergiaa tarvitaan vielä myös turvetta varmistamaan sen, että meidän kaikkien koteihin riittää lämpöä vuoden jokaisena päivänä.

Pertti Vanhala

Kirjoittaja on Oulun Energian energiantuotannosta vastaava liiketoimintajohtaja ja Bioenergia ry:n hallituksen puheenjohtaja.