Suomi on matkalla pois fossiilitaloudesta, ja kaikilla uusiutuvan energian muodoilla on siinä oma roolinsa. Kotimaisella uusiutuvalla energialla tulisi olla merkittävä rooli sähkön- ja lämmön tuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa. Uusiutuvan energian lisääminen vaikuttaa positiivisesti Suomen työllisyyteen, talouteen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja energiaomavaraisuuteen.

Pitkäjänteinen energia- ja ilmastopolitiikka tukee taloutta, työllisyyttä ja yrittäjyyttä painottavat uusiutuvan energian järjestöt Helsingissä tänään (14.3.2019) järjestetyssä tilaisuudessa.

Ilmastonmuutoksen torjunta uusiutuvien avulla lisää samalla Suomen energiaomavaraisuutta.

Suomi kattoi vuonna 2017 käyttämästään sähköstä lähes 24 % tuonnilla ja fossiilisen energian osuus on edelleen yli kolmannes energian loppukulutuksesta.

Tuontipolttoaineita ja sähkön tuontia on mahdollista korvata kotimaisella uusiutuvalla energialla kaikilla sektoreilla: sähköntuotannossa, lämmöntuotannossa, liikenteessä ja työkoneissa.

Järjestöt tukevat tavoitetta, että Suomen kasvihuonekaasupäästöjen ja hiilinielujen tulee saavuttaa tasapaino 2030-luvulla. Tämä vaatii päästöjen minimointia kaikilla sektoreilla,
hiilinielujen kasvattamista ja hiiltä sitovien teknologioiden hyödyntämistä.

Katso suora lähetys tai tallenne tilaisuudesta.

Uusiutuvan energian järjestöjen julkilausuma 14.3.2019

Lisätiedot:
Bioenergia ry, toimitusjohtaja Harri Laurikka
harri.laurikka(a)bioenergia.fi, 040 163 0465
Pienvesivoimayhdistys ry, varapuheenjohtaja Pekka Väänänen
pekka.vaananen(a)pp2.inet.fi, 050 343 1810
Suomen Lähienergialiitto ry, toiminnanjohtaja Tapio Tuomi
tapi(a)lahienergia.org, 040 568 7351
Suomen Biokaasuyhdistys ry, toiminnanjohtaja Anna Virolainen-Hynnä
anna.virolainen-hynna(a)biokaasuyhdistys.net, 0400 987 805
Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen
jussi.hirvonen(a)sulpu.fi, 050 500 2751
Suomen Tuulivoimayhdistys ry, toimitusjohtaja Anni Mikkonen
anni.mikkonen(a)fwpa.fi, 040 771 6114