73 % päättäjistä lisäisi puuenergian käyttöä. Lähes kaikki päättäjät pitivät puuenergian roolia merkittävänä tai erittäin merkittävänä energiaomavaraisuuden kannalta.

Aula Research Oy toisti viime vuotisen kyselytutkimuksen poliittisten vaikuttajien asenteista ja tietotasosta puuenergiaan liittyen. Tutkimuksen mukaan poliittisilla vaikuttajilla on edelleen vahva halu lisätä puuenergian käyttöä. Vuosi sitten päättäjistä 71 % tuki puuenergian käytön lisäystä, nyt 73 %. 23 % päättäjistä lisäisi puuenergiaan käyttöä selvästi, ja 50 % jonkin verran. 21 % pitäisi käytön tason ennallaan, ja 6 % vähentäisi puuenergian käyttöä.

– Viime vuonna noin kolmasosa Suomen energiasta oli fossiilista tuontienergiaa ja toinen kolmasosa uusiutuvaa energiaa. Uusiutuvasta energiasta yli 80 % oli bioenergiaa. Näyttää siltä, että kyselytutkimukseen vastanneet päättäjät ymmärtävät tilanteen, Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka sanoo.

Puuenergian rooli energiaomavaraisuudessa on kiistaton

Vuosi sitten 84 % päättäjistä piti puuenergian roolia energiaomavaraisuuden turvaamisessa erittäin tai jokseenkin merkittävänä. Nyt luku on 96 %. 38 % (2018: 37 %) vastaajista oli sitä mieltä, että puuenergian rooli energiaomavaraisuuden turvaamisessa on erittäin merkittävä, 58 %:n (2018: 47 %) mukaan merkittävä. Vuosi sitten 16 % vastaajista ei pitänyt roolia kovinkaan merkittävänä. Nyt vain 4 % on tätä mieltä.

Puuenergia oli 2018 Suomen suurin energianlähde, ja sen osuus energian kokonaiskulutuksesta oli noin 27 %.

Kyselyn kohderyhmänä olivat kansanedustajat, puolueiden taustavaikuttajat ja europarlamentaarikot.  Kyselyyn vastasi yhteensä 53 poliittista vaikuttajaa.

Lisätietoja: Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka, puh. 040 163 0465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi ja Aula Research Oy:n projektipäällikkö Ellinoora Kemppi, puh. 044 530 5310

Energiaomavaraisuuden turvaaminen

Puuenergian käytön taso