Tilastokeskus julkisti 28.6.2019 tiedot vuoden 2019 ensimmäisen vuosineljänneksen energianhankinnasta. Energiankulutus laski kokonaisuudessaan 9 %, koska alkuvuosi 2019 oli edellisvuotta lämpimämpi. Kotimaisista polttoaineista puupolttoaineiden kulutus laski 12 % ja energiaturpeen 24 %. Kaikista polttoaineista turpeen kulutus laski eniten ja öljyn (-5 %) ja kivihiilen (-10 %) vähiten.

– Energianturvetta kului viime vuoden alussa aiempia vuosineljänneksiä enemmän, kun sillä jouduttiin korvaamaan korjuuolosuhteiden takia heikentynyttä puupolttoaineiden tarjontaa kylminä talvikuukausina. Nyt nähtiin energiaturpeen kulutuksen palautuminen edellisten vuosien tasolle, toteaa Harri Laurikka.

Hyvä uutinen on se, että polttoaineiden energiakäytön hiilidioksidipäästöt laskivat 14 prosenttia viime vuodesta. Viime vuonna päästöt kasvoivat 3 prosenttia.

Lisätietoa: Harri Laurikka, puh. 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi