Jos hiilidioksidipäästöjen vähentäminen on ainoa tavoite liikennepolitiikassa ja tavoitteeseen halutaan päästä kustannustehokkaasti, niin varma tapa on polttoaineiden myyntilupajärjestelmä, joka asettaa vuosittaiset kiintiöt myytävälle polttoaineiden hiilisisällölle.

Aalto-yliopiston tutkijaryhmä on esittänyt myyntilupajärjestelmää Suomeen. Kiintiöt ovat ainakin piirustuspöydällä varma keino vähentää hiilidioksidipäästöjä Suomessa.

Myyntilupajärjestelmä on suoraan verrattavissa päästökauppaan. Päästökaupassa sallitaan vuosittain tietty määrä päästöjä, jotka on määritelty vuositasolla Euroopassa. Maakohtaisesti on paljonkin esimerkkejä siitä, että päästökauppasektoria, erityisesti sähkön tuotantoa, on säädelty erilaisilla tukijärjestelmillä. Lisätukijärjestelmien on todettu pääsääntöisesti häiritsevän päästökaupan toimivuutta.

Lupajärjestelmä olisikin tutkijoiden mukaan oma suomalainen järjestelmänsä, joka rajoittaisi täällä myytävän päästöllisen polttoaineen määrää. Lupajärjestelmän kohteena olisivat polttoaineen jakeluportaan edustajat, jotka ostaisivat vuosittain vähenevän määrän lupia, jonka perusteella fossiilista polttoainetta saa myydä kuluttajille.

Tukijärjestelmiä tarvittaisiin kuljetusintensiivisen teollisuuden ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vuoksi. Tällä tavalla voitaisiin kompensoida esimerkiksi vientiteollisuuden ylimääräisiä kustannuksia samalla, kun teollisuuden kilpailukyky turvataan. Kompensointikysymykset ovatkin tutkijoiden mukaan erillisen selvityksen paikka.

Lupajärjestelmä ja sen kehittäminen niin, että se on myös poliittisesti hyväksyttävissä, siirtyy autoilun verotuksen työryhmän pohdittavaksi. Työryhmässä istuu asianomaisten sektoreiden virkamiehiä ja asiantuntijoita, ei kuitenkaan järjestöjen ja yritysten edustajia. Ilman poliittista selkänojaa malli ei etene. Työryhmän on määrä saada työnsä valmiiksi maaliskuussa 2021.

Teksti on lyhennelmä Tage Fredrikssonin blogi-kirjoituksesta. Lue koko kirjoitus Bioenergia ry:n verkkosivuilta.