Toimintaympäristön nopea muutos heijastui turvetoimialan seminaaripäivässä 11.11.2019 Tampereella. Haastava ohjelma aamusta aina illan suuhun saakka väritti keskusteluita ja kohtaamisia vielä illallisellakin. Turpeen muu kuin energiakäyttö, soiden hiilinielujen vahvistaminen, kaasutasekysymykset ja ilmastovaikutusten vähentäminen provosoivat ajatustenvaihtoa, mutta aivan ilmeisesti myös kehittivät orientaatiopohjaa ymmärtää ja selvitä muutoksesta.

Kekkilä – BVB:n toimitusjohtaja Juha Mäkinen kertoi maailman kasvualustamarkkinoiden kehityksestä ja mahdollisuuksista. Vuoteen 2050 mennessä kasvualustamateriaalien tarve moninkertaistuu kaupungistumisen ja elintason nousun myötä etenkin Aasiassa ja kehittyvissä maissa. Puukuidut, erilaiset kompostit ja aivan uudet substraatit kasvattavat eniten osuuttaan, mutta tällä hetkellä volyymiltaan merkittävimmän eli turpeen tarvekin kaksinkertaistuu 80 miljoonaan kuutiometriin vuodessa. Vastuullisella ja resurssiviisaalla kasvualustatuotannolla on mahdollisuus tarjota kestäviä ratkaisuja akuutteihin ruokakriiseihin, totesi tilaisuudessa eurooppalaista Growing Media Europea edustanut Kirsi Tanski esitellessään alan uutta kestävän kehityksen ohjelmaa.

Tutkijat Paavo Ojanen ja Markus Haakana valottivat selkeästi soiden kaasutaseita, mahdollisuuksia ilmastovaikutusten vähentämiseen ja turvemaiden sekä turvetuotannon päästölaskennan perusteita. Hiilipörssin tarjoamista mahdollisuuksista ja alkuvaiheen toiminnasta kertoi suoasiantuntija Liisa Toopakka. Alustukset loivat pohjaa toimitusjohtaja Harri Laurikan juontamalle tiiviille paneelille toimivan hiilikaupan mahdollisuuksista ja avoimista kysymyksistä.

Iltapäivän aihekimara tarjosi ajankohtaisia aiheita alan ammattilaisille eteläisen naapurimaan turvetuotannon näkymistä, turpeen merkitykseen laadukkaana kuivikkeena, metsätaimien kasvatuksessa lainsäädäntöhankkeita, rahkasammaltakaan unohtamatta. Moni kuitenkin pettyi siihen, ettei kevään hallitusohjelmassa mainitusta laajapohjaisesta turvealan työryhmästä kuultu mitään eikä ketään viranomaista tai poliitikkoa saatu paikalle ”turvekomiteasta” kertomaan.

Energiatuotannon murroksesta ja -teollisuuden visiosta vuoteen 2030 alusti asiantuntija Katja Kurki-Suonio. Länsi-Suomen voimatalouspoolia edustava Antti-Jussi Halminen otti näihin kantaa kommenttipuheenvuorossaan huolto- ja toimitusvarmuuden näkökulmasta ja toimitusjohtaja Marko Nummijärvi koneyrittäjän näkökulmasta. Pienimuotoinen näyttely seminaarin yhteydessä pyrki monipuolisuuteen latvialaisen IntelliTechin, Biolan/Novarbon, Geologian tutkimuskeskuksen ja IPS:n – Kansainvälisen suoyhdistyksen standeillä.

Päivä keräsi yhteensä 89 osallistujaa, mikä osaltaan on johtanut päätökseen järjestää erillinen Turvepäivä myös jatkossa. Tapaamisiin siis Tampereella marraskuussa 2020 – päivä tarkentuu heti alkuvuodesta!

Lisätietoa: Hannu Salo, hannu.salo(a)bioenergia.fi, 040 502 2542