Asia: LVM005:00/2019

Halllituksen esitys uuden tieliikennelain muuttamisesta (korjauspaketti)

Lausunnonantajan lausunto
Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään

Uuden tieliikennelain 121.1 §:ssä traktorin ja siihen kytkettävän hinattavan ajoneuvon tai
hinattavien ajoneuvojen muodostaman ajoneuvoyhdistelmän pituudeksi on säädetty enintään 16,50
metriä.

Katsomme, että kuljetustehokkuuden ja energiatehokkuuden parantamiseksi traktorilla on voitava
vetää tieliikenteessä vähintään 16,50 metriä pitkää perävaunua. 16,5m pituus mahdollistaa läpi
Euroopan käytössä olevien trailerien vetämisen traktorilla dollyn avulla (pelkän trailerin pituus on
13,6m).

Tämä kirjaus mahdollistaa sen, että samalla perävaunulla pystytään liikkumaan traktorin avulla
metsässä ja auton avulla maantiellä.

Modulaarisuus ja saman kuormatilan käyttö läpi ketjun tuo merkittävää tehokkuutta metsäenergian,
maatalouden, sekä maataloustuotteiden logistiikkaan.

Kuormatilan tehokkuuden takaamiseksi myös maksimipainojen tulee olla traktorilla vedettynä samat
kuin kuorma-autolla akselimäärien suhteessa.

Traktorien tyyppihyväksyntä ja alhaisemmat nopeudet mahdollistavat samat painot.

Ystävällisin terveisin,
Harri Laurikka
Toimitusjohtaja