Työ- ja elinkeinoministeriön asettama, Biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä on luovuttanut raporttinsa elinkeinoministeri Mika Lintilälle. Bioenergia ry oli yksi työryhmän asiantuntijajäsenistä. Työryhmä ehdottaa hallitusohjelmaan varattujen varojen käyttöä muun muassa jakeluinfrastruktuurin kasvattamiseen jo tänä vuonna ja konversiotukea ehdotetaan jatkettavaksi.

– Pidän työryhmän lopputulosta hyvänä huomioiden työryhmälle annetun niukan ajan. Työryhmän yhteisenä pyrkimyksenä oli edistää biokaasun kilpailukykyä ja mielestäni tehdyt ehdotukset luovat siihen hyvän pohjan. Toki jatkovalmistelu ratkaisee itse lopputuloksen, mutta tässä on mahdollisuudet pitävään pitkäaikaiseen ratkaisuun, toteaa ryhmässä asiantuntijana toiminut Bioenergia ry:n toimialapäällikkö Tage Fredriksson.

Biokaasuohjelmaa valmisteleva työryhmä antoi hyvät eväät jatkovalmistelua varten. Luovutettu ohjelma toteaa, että alalla on kohtuulliset edellytykset kasvaa viime vuosien vauhdilla. Työryhmä ehdottaa hallitusohjelmaan varattujen varojen käyttöä jakeluinfrastruktuurin kasvattamiseen jo tänä vuonna. Konversiotukea ehdotetaan jatkettavaksi. Molemmat ehdotukset ovat selkeitä signaaleja pitkän tähtäimen suunnitelmista.

Investointitukivarojen kohdistamisessa pystytään hyödyntämään nykyistä lainsäädäntöä, mutta esimerkiksi uusi, ensi vuonna käyttöön otettava ravinnekierrätyksen tuotantotuki tarvinnee ainakin osittain uutta säädöspohjaa. Tämä tukimuoto voi myös mahdollistaa järviruo’on niittojätteen hyödyntämisen biokaasun tuotannossa.

Informaatio-ohjauksella halutaan parantaa alan rahoitusmahdollisuuksia ja uusien alueellisten ja paikallisten verkostojen luomista.

Biokaasun verokohtelu on sen erittäin tärkeä menestystekijä. Biometaani sisällytetään jakeluvelvoitteeseen hallitusohjelman mukaan. Työryhmä esittää liikenteen biometaanille ympäristöveromallin mukaista veroa. Veron taso liikenteessä olisi selvästi alhaisempi kuin maakaasulla. Työryhmä ehdottaa tarkemmin selvitettäväksi jakeluvelvoitteen ja veron yhteisvaikutuksen.

Bioenergia ry esitti asiantuntijajäsenenä ryhmässä kantanaan, että nykyinen verovapaus ilman jakeluvelvoitetta on ensisijainen ratkaisu, mutta esitetty välimuoto voi selvityksen perusteella osoittautua toimivaksi ratkaisuksi.

 

Lisätiedot:
toimialapäällikkö Tage Fredriksson, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi