Lausunto valtioneuvoston selvityksestä koskien vihreän siirtymän rahoitusta