Bioenergian Kevätpäivä pidetään Helsingin Glo Hotel Artissa 16.4.2020. Tilaisuudessa syvennytään sektorin ajankohtaisiin aiheisiin alan johtavien asiantuntijoiden kanssa. Ilmoittaudu mukaan!

Kevätpäivän avaa ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen maankäyttösektoria ja ilmastolain uudistusta koskevalla ajankohtaiskatsauksella. EK:n johtava ekonomisti Sami Pakarinen pohtii kestävän talouden merkitystä hiilineutraaliuden kannalta ja TEM:in teollisuusneuvos Petteri Kuuva avaa ilmasto- ja energiastrategian valmistelua. Poliitikkojen paneelissa kansanedustajat Jenni Pitko (Vihr.), Anne Kalmari (Kesk.) ja Janne Sankelo (Kok.) keskustelevat EU:n Green Dealista Suomen kannalta.

Iltapäivän aluksi toimittaja Kirsi Alm-Siira haastattelee Valion kehityspäällikkö Tuuli Hakalaa hiilineutraalista maitoketjusta. Alm-Siira on myös Kevätpäivän aamupäivän juontaja ja paneelin vetäjä.

Haastattelun jälkeen liikenne- ja viestintäministeriön ilmasto- ja ympäristöyksikön johtaja Päivi Antikainen esittelee fossiilittoman liikenteen tiekarttaa ja Helen Oy:n tutkimus- ja kehityspäällikkö Jussi Uitto Vuosaaren kaupunkijalostamohanketta. Projektitutkija Jakob Donner-Amnell Itä-Suomen yliopistosta valottaa hakkuumäärien ja puun tarjonnan kehitystä Suomessa.

Iltapäivän loppuosa on varattu kahdelle rinnakkaissessiolle: Liikenteen biopolttoaineet ja biojalostamot sekä Hiilensidonta teknologialla. Liikenteen biopolttoaineet ja biojalostamot -session ensimmäisessä osassa Gasumin kehitysjohtaja Matti Oksanen käy läpi biokaasun tilannetta Pohjoismaissa ja Doranovan johtava asiantuntija Anne Kujanpää kertoo biokaasulaitosten rakentamisen markkinatilanteesta. Samaan aikaan Hiilensidonta teknologialla -sessiossa Tallinnan teknillisen yliopiston professori Alar Konist avaa hiilensidontateknologioiden näkymiä Baltian alueella ja VTT:n tutkija Tomi Lindroos kertoo mitä uutta tutkimus on löytänyt negatiivisista päästöistä.

Tauon jälkeen Liikenteen biopolttoaineet ja biojalostamot -sessiossa Nordfuelin projektipäällikkö Timo Strengell kertoo bioetanolin tuotannosta uudessa hankkeessa ja Green Fuel Nordicin toimitusjohtaja Timo Saarelainen Lieksan bioöljyn tuotannosta. Hiilensidonta teknologialla -sessiossa kuullaan QPowerin toimitusjohtaja Eero Pauniota ja Carbofexin toimitusjohtaja Sampo Tukiaista, joka alustaa kuinka biohiilen avulla voidaan saada vajaakäyttöisistä biomassoista tulovirtoja.

Tapahtuman päättää cocktail-tilaisuus.

Tule kuulemaan tuoreimpia ajatuksia ajankohtaisista kysymyksistä sekä keskustelemaan ja verkostoitumaan!

Tapahtuman ohjelma

Ilmoittaudu mukaan!