Työ- ja elinkeinoministeriöllä on juuri loppumassa lausuntokierros uusiutuvan energian direktiivin asettamien bioenergian kestävyyskriteerien toimeenpanosta kansalliseen lainsäädäntöön. Lain on tarkoitus edetä esityksenä eduskuntaan vielä ennen kesälomia.

Ajatus on, että arviolta loppuvuonna 2020 lakia tarkennettaisiin asetuksella sen jälkeen, kun komission toimeenpano-ohje julkaistaan. Luonnoksessa laki astuisi voimaan vuoden 2021 alussa.

Kestävyyslain muutokseen vietävät kestävyyskriteerit ja niiden todentaminen koskevat vain yli 20 MW biomassaa käyttäviä lämpö-, jäähdytys ja voimalaitoksia ja yli 2 MW biokaasulaitoksia sekä liikenteen biopolttoaineita ja kaasua riippumatta niiden tuotantokoosta.

Epäsuorasti vaikutus tulee kuitenkin koko polttoaineiden ja syötteiden raaka-aineketjuun. Siksi Suomen toimeenpanossa pyritään pitämään byrokratia mahdollisimman vähäisenä. Näin ollen ei kansallisia lisäkriteereitä myöskään asetettaisi biomassapolttoaineille.

Direktiivin päivitys (REDII) tuo suurimpana muutoksena kriteerit koskemaan kaikkia bioenergiajakeita, riippumatta missä olomuodossa ne ovat. Uusien alkuperäkriteerien lisäksi kasvihuonekaasuvaatimukset kiristyvät.

Lisätiedot: Hannes Tuohiniitty, 040 194 8628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi