Uusiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita. Luonnonvarakeskuksen ennakkotiedot vuoden 2019 energiapuun käytöstä ilmestyivät tänään.

Luonnonvarakeskus kertoi tänään ennakkotietoja energiapuun käytöstä 2019. Käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa kasvoi noin 2 %. Metsäteollisuuden sivutuote- ja jätepuuta käytettiin 1 % enemmän kuin vuonna 2018. Kuoren käyttö kasvoi 3,5 % ja puutähdehakkeen 9,5 %, mutta sahanpurun käyttö vähentyi 7,3 %. Metsähakkeen käyttö lämpö- ja voimalaitoksissa sekä metsähakkeen kokonaiskäyttö kasvoivat edellisvuodesta 2 %. Kierrätyspuun energiakäyttö kasvoi 13 %.

  • Metsähakkeen käytön kasvu johtui hakkuutähteiden hyödyntämisen kasvusta. Pienpuuta, kantoja ja järeää runkopuuta käytettiin suunnilleen yhtä paljon kuin 2018. Teollisuuden sivutuotteissa näkyy vuoden 2018 suhdannehuipun jääminen taakse. Uusiutuvan bioenergian käyttö kasvaa Suomessa maltillisesti ja kiertotalouden hengessä korvaten merkittävästi fossiilisia tuontipolttoaineita, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Hakkuutähteiden energiakäyttö kasvoi 6,6 %. Kiinteiden puupolttoaineiden käytön kasvua tukivat vuotta 2018 korkeampi päästöoikeuden hinta ja päätökset kivihiilen käytön vähentämisestä.

Metsähakkeen osalta aiempi nousutrendi lämmöntuotannossa jatkui ja kasvua oli noin 6 %. Sähkön ja lämmön yhteistuotannossa kasvua ei juurikaan ollut.

Kantojen osuus kiinteiden puupolttoaineiden käytöstä oli 1,7 % ja järeän runkopuun osuus 2,1 %. Pellettien ja brikettien käyttö oli vuoden 2018 tasolla (osuus 1,0 %).

Lisätiedot: toimialapäällikkö Tage Fredriksson, puh. 040 511 2246