Huhtikuisessa jäsenwebinaarissa käsiteltiin teknologioiden roolia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, esiteltiin ajankohtaisia hankkeita ja käytiin läpi teknologioiden menestymisen edellytyksiä. Hankkeiden osalta Norjassa ja Ruotsissa ollaan erityisen aktiivisia.

Bioenergia ry:n asiantuntija Erika Laajalahti piti jäsenwebinaarin hiilensidontateknologioiden näkymistä 23.4.2020. Webinaarissa käsiteltiin teknologioiden roolia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa, esiteltiin ajankohtaisia hankkeita ja käytiin läpi teknologioiden menestymisen edellytyksiä.

Hiilensidontaa tarvitaan kaikissa skenaarioissa 1,5 asteen tavoitteen saavuttamiseksi ja teknologista hiilensidontaa merkittävissä määrin kolmessa neljästä skenaariosta. Mitä pidempään päästöjen vähentämistä viivästytetään, sitä enemmän hiilidioksidin poistamista ilmakehästä tarvitaan.

Hankkeiden osalta Euroopassa Norjassa ja Ruotsissa ollaan erityisen aktiivisia. Molemmissa maissa hiilensidontateknologiat ovat tärkeässä asemassa kansallisten ilmastotavoitteiden saavuttamisessa.

Tähän mennessä toteutuneiden projektien yhteisiä nimittäjiä toimivien politiikkatoimien osalta ovat olleet hiilidioksidin hinnoittelu, selkeä lainsäädäntö hiilensidontaan liittyen sekä julkisen sektorin tuki.

Päästöjen vähentämisen lisäksi tarvitaan kannustimia hiilidioksidin poistoon ilmakehästä. Hiilensidontateknologioiden menestyminen edellyttää selkeää lainsäädäntöä, säätelyä ja laskentasääntöjä koskien päästövähennyksiä. Myös hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin infran rakennus on tärkeää. Lisäksi tarvitaan rahoitusta helpottamaan teknologioiden kehitystä ja käyttöönottoa.

Webinaarin materiaali on saatavilla verkkosivun jäsenmateriaaleissa.

Lisätietoa: Erika Laajalahti, erika.laajalahti(a)bioenergia.fi, puh. 044 753 0700