Bioenergia ry julkaisee kevättapahtumansa 1.6.2020 yhteydessä yhdistyksen kannanoton ”Bioenergia-alan panos hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen Suomessa”. Raportti on yhdistyksen panos työ- ja elinkeinoministeriön koordinoimaan eri teollisuusalojen vähähiilistä kehitystä kartoittavaan työhön.

Bioenergia ry:n jäsenyritysten toiminta linkittyy useaan toimialaan, erityisesti energia-, metsä- ja teknologiateollisuuteen ja myös liikenteeseen. Näistä kaikki ovat valmistelleet tai valmistelemassa omia vähähiilitiekarttojaan, jotka julkistetaan pian. Bioenergia ry:n selvityksen tarkoituksena on täydentää näiden tiekarttojen luomaa kuvaa kehityksestä bioenergian ja Bioenergia ry:n näkökulmasta keskittyen alan yleisiin näkymiin ja vaikutuksiin sekä muutamiin valittuihin teemoihin. Raportissa käsitellään toimialan vaikutuksia, bioenergian käytön lisäpotentiaaleja ja bioenergiaosaamisen vientiä ja siihen liittyvää uutta teknologiaa.

Raportin keskeinen viesti on, että bioenergia-alan hiilikädenjälki on ilmaston kannalta edullinen. Suomen ja EU:n energiajärjestelmissä on vielä runsaasti fossiilista tuontienergiaa, jonka korvaamisessa bioenergialla on merkittävä rooli. Bioenergian potentiaalilla on kuitenkin rajat, sillä sitä rajoittaa kasvuvauhti ja myös luonto tarvitsee lahopuuta.

– Bioenergia-alalla on vähähiilisessä kehityksessä paljon annettavaa, kunhan energia otetaan talteen sivuvirroista. Samalla toiminnassa tulee pyrkiä mahdollisimman korkeaan jalostusarvoon ja vientiin. Haluamme myös muistuttaa, että tulevaisuutemme on hiilinegatiivinen eli hiiltä pitää saada ilmasta pois. Se tarjoaa myös mahdollisuuksia, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Alan yritykset toimivat bioenergian tuotantoketjussa tai sen käyttäjinä. Yritykset voivat myös tarjota teknologiaa tai erilaisia palveluja ketjun hallintaan. Suomeen syntynyt bioenergia-alan osaaminen on maailman ehdotonta huippua ja sen globaali kysyntä kasvaa. Biomassan käyttö hiilen talteenotolla on Suomelle uusi nouseva mahdollisuus, johon tulisi tarttua nyt, kun markkina on vasta syntymässä.

– Suomeen tulisi luoda maailman parhaat edellytykset tuottaa biomassaan perustuvia kestäviä ja jopa hiilinegatiivisia tuotteita. Tätä palvelisi kohdennettu demojen ja pilottien rahoitus esimerkiksi uuden Ilmastorahaston kautta, Laurikka jatkaa.

Lisätiedot: toimitusjohtaja Harri Laurikka, 040 1630 465, harri.laurikka(a)bioenergia.fi

 Bioenergia ry:n raportin ”Bioenergia-alan panos hiilinegatiiviseen tulevaisuuteen Suomessa” pääviestit

Koko raportti