Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen vertasi ajankohtaiskatsauksensa aluksi koronakriisiä ilmastokriisiin: korona on aiheuttanut nopeita muutoksia, mutta ilmastokriisin vaikutukset voivat olla suurempia. Marinin hallitus on sitoutunut tekemään elvytystoimet ottaen huomioon ilmasto- ja luontovaikutukset. Ministeri painotti pitkäjänteistä työtä bioenergian kestävyyden huomioimiseksi ja totesi, että kestävälle bioenergialle on tulevaisuudessakin kysyntää.

Ympäristöministeriö haluaa uudistaa ilmastolakia siten, että siitä tulee maailman paras. Laista on sidosryhmäkuulemisissa toivottu läpinäkyvämpää, sitovampaa, konkreettista ja kaikki sektorit huomioivaa. Käynnissä on kaksi selvitystä, joista toisessa arvioidaan ilmastolain kytkentöjä muuhun lainsäädäntöön ja toisessa uusia keinoja, kuten hiilibudjetteja. Selvitykset valmistuvat syksyllä. Hallituksen esitys ilmastolaista valmistunee alkuvuonna 2021.

Kysymykseen elvytystoimien kriteereistä ministeri totesi, että keskeisessä roolissa on do-no-harm -periaate, eli  toimilla ei saa aiheuttaa ilmasto- tai luontohaittoja. Ministeriltä kysyttiin myös reaktiota Bioenergia ry:n ehdotukseen lisätä elvytystoimena nuorten metsien hoitorästien hyödyntämistä kivihiilen ja energiaturpeen vähenevän käytön kompensoimiseksi. Ministeri totesi, että bioenergialla on rooli, mutta muitakin ratkaisuja tarvitaan.