Ilmasto- ja energiastrategian valmistelu

Työ- ja elinkeinoministeriön Petteri Kuuva kertoi Bioenergian Kevätpäivässä ilmasto- ja energiastrategian valmistelusta. Sidosryhmätilaisuus on tulossa alkusyksystä. Strategian tulee olla valmis kesällä 2021 ja se annetaan selontekona eduskunnalle syksyllä 2021.

Ilmasto- ja energiastrategia on holistinen keskipitkän aikavälin toimintasuunnitelma. VTT:n vetämä taustaselvitys HIISI on käynnistynyt huhtikuussa, mutta taustatyötä on jo tehty ja tehdään muuallakin paljon, mm. paraikaa istuvassa energiaverotyöryhmässä. Ryhmä valmistelee esitystä lämmityspolttoaineiden verotuksen kiristämisestä 100 miljoonalla eurolla hallituskauden aikana. Ryhmässä on jo linjattu, että ehdotus tehdään siten, ettei turpeen verotuki €/MWh nouse.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta

Liikenteen päästöjen vähentämisen työkaluna valmistellaan Fossiilittoman liikenteen tiekartta laajapohjaisen työryhmän voimin. Työn on määrä olla valmis elokuussa. Liikenteen päästöt muodostavat viidesosan Suomen päästöistä ja 40 prosenttia taakanjakosektorin päästöistä.

Työryhmässä ja sen alatyöryhmissä tarkastellaan eri liikennemuotojen päästöjä ja eri keinoja vähentää niitä. Henkilöautot aiheuttavat reilut puolet päästöistä, kuorma-autot 41 prosenttia ja bussit alle 5 prosenttia. Oman haasteensa tuo viimeaikainen liikenteen päästöjen kasvu.

Nykyisillä ohjauskeinoilla päästään arvioiden mukaan 37 prosentin päästövähenemään, kun tavoite on 50 prosenttia. Uupumaan jää siis vielä 13 prosenttia. Tärkein ohjauskeinoista on biopolttoaineiden jakeluvelvoite, mutta monet muutkin ohjauskeinot, kuten sähköautoihin ja kaasuautoihin liittyvät latausverkon ja tankkausverkon tuet ovat tärkeitä, joskin riittämättömiä.

Uusia, pohdinnassa olevia keinoja ovat hallitusohjelmaankin tehdyt kirjaukset vähäpäästöisten autojen autoedun verotuksesta, kaupunkien tietullit ja kaupunkien liikenne yleisemminkin. Pitemmällä tähtäimellä tulevat tarkasteluun erilaiset teiden käyttöön liittyvät maksut. Viimeiset päästövähennysprosentit ovat kuitenkin vaikeimmat ja kalleimmat. Suomen liikenteen on määrä olla hiilineutraali vuonna 2045 ja siinä vaiheessa saattaa syntyeettisillä polttoaineilla olla merkittävä rooli etenkin raskaassa liikenteessä.

Työryhmän keinoja ja vaikutuksia tullaan arvioimaan tarkasti.