Sitra on julkaissut tänään omassa julkaisusarjassaan työpaperin ”Turpeen käytöstä luopuminen – keinoja Suomelle reilun siirtymän tukemiseen”. Bioenergia ry pitää keskustelua turvealan oikeudenmukaisesta siirtymästä hyvänä ja painottaa dialogin ja oikean tilannekuvan merkitystä.

Energiaturpeen käyttö on Suomessa vähenemässä ja toimiala on keskellä nopeaa muutosprosessia, jota Bioenergia ry [1] ja muut alan toimijat ovat tänä vuonna kuvanneet useassa tiedotteessa. Hallitusohjelman tavoitteena on vähintään puolittaa energiaturpeen käyttö 2030 mennessä. Toimialan arvion mukaan puolittuminen on toteutumassa selvästi nopeammin jo nykyisillä ohjauskeinoilla, sillä turpeen päästökustannus ja vero ovat moninkertaistuneet viime vuosina. Työ- ja elinkeinoministeriö on maaliskuun lopussa asettanut työryhmän selvittämään, miten turpeen käyttöä voidaan suunnata hallitulla tavalla polton sijasta korkeamman jalostusasteen innovatiivisiin tuotteisiin. Toimiala osallistuu aktiivisesti työryhmän työhön.

– Meistä on tervetullutta, että Sitra nostaa keskusteluun oikeudenmukaisen siirtymän tukemisen Suomessa. Turpeen osalta painotamme vahvan dialogin ja oikean tilannekuvan merkitystä. Nyt julkaistun työpaperin tilannekuva eroaa merkittävästi alan omasta tilannekuvasta. Dialogilla voidaan päästä yhteiseen ymmärrykseen ja parhaisiin ratkaisuihin, toteaa Bioenergia ry:n toimitusjohtaja Harri Laurikka.

Työpaperissa turpeen käytöstä luopuminen kattaa kaiken turpeen käytön. Energiaturvetta Suomessa käytettiin vuonna 2019 noin 15,6 TWh. Energian lisäksi turvetta hyödynnetään esimerkiksi kylpy- ja hoitoturpeena, rakennusmateriaalina, kasvualustana, kuivikkeena ja uusissa tuotteissa, kuten aktiivihiilen raaka-aineena. Työpaperi ei kuitenkaan tarkastele, millä aikataululla ja keinoilla eri turvetuotteet korvattaisiin ja mitä vaikutuksia tällä kaikella olisi.

Energiaturpeen osalta työpaperi esittää kaksi skenaariota käytön korvaamiseksi ja olettaa käytön olevan vuonna 2035 vielä 12 TWh ilman lisätoimia. Lähtöoletus on toimialan arvion mukaan täysin väärä. Esimerkiksi juuri julkaistun Energiateollisuuden vähähiilitiekartan taustaselvityksen perusuralla (AFRY Finland 2020, ks. sivu 66) energiaturpeen käyttö kaukolämmön ja sähköntuotannossa supistuu 13 TWh tasolta vuonna 2017 vuoteen 2035 mennessä tasolle 3 TWh. Energiaturpeen kysyntää ohjaa erityisesti EU:n päästökauppa, jonka hintataso on koronakriisin shokin jälkeen jo palautunut alkuvuoden tasolle. Analyytikot arvioivat hinnan olevan edelleen nousussa. Päästökauppaan tulee vaikuttamaan myös se, että EU on kiristämässä sen tavoitetasoa 2020-luvulla ensi vuonna.

– Bioenergia ry haluaa kaikkien sidosryhmien kanssa olla edistämässä oikeudenmukaista siirtymää turvealalla. Mielestämme keskeisiä elementtejä ovat osallistaminen, avoimuus ja kokonaisuuden hahmotukseen perustuva asioiden priorisointi, Laurikka jatkaa.

Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa sosiaalisen oikeudenmukaisuuden takaamista, kun yhteiskunnat ja toimialat siirtyvät kohti hiilineutraalia tuotantoa ja kulutusta. Oikeudenmukainen siirtymä on myös yksi Pariisin ilmastosopimusta ohjanneista periaatteista.

Lisätietoja: Hannu Salo, puh. 040 502 2542, hannu.salo(a)bioenergia.fi

[1] Ks. esim. tiedote 29.1. ”Helmikuun ilmastoviestit”, tiedote 23.3. ”Energiaveroratkaisuilla tulisi tukea vakautta ja työllisyyttä”, yhteistiedote 5.6. ”Turvealan yritysten elinvoimaisuudesta huolehdittava energiasiirtymässä”.