Peltojen metsitys on aikaisemmin kuulunut Kemera-lainsäädäntöön, mutta metsitys poistui lainsäädännöstä viime uudistuksen yhteydessä vuonna 2015. Sen tilalle on nyt tulossa yksityisten henkilöiden omistamien avoimien alueiden metsitystuki, joka voidaan myöntää joutoalueille, eli erilaisille metsätalouden ja maatalouden ulkopuolella oleville alueille.  Kyseessä on esimerkiksi vanhoja turvepeltoja, tai mineraalimaan peltoja, hakamaita ja entisiä turvetuotantoalueita. Metsitystuella ei saisi tukea sellaisia toimenpiteitä, jotka voimassa oleva lainsäädäntö velvoittaa muutoinkin tehtäväksi.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeät alueet rajattaisiin tuen ulkopuolelle. Maataloustuotannossa olevia tai monimuotoisuudeltaan, taikka maisema-arvoltaan merkittäviä alueita ei siten metsitettäisi. Vuonna 2019 ja sitä ennen maatalouden tukia saaneet alueet voivat saada tuen.  Metsitettäväksi soveltuvia alueita löytynee erityisesti Lapin, Kainuun ja Pohjois-Karjalan maakuntien alueilla.

Turvepohjaisille kohteille suunnitellaan jonkin verran korkeampi tukitaso kuin mineraalimaille. Metsitystuki muodostuisi kustannuskorvauksesta ja hoitopalkkiosta, joiden tasosta on tarkoitus määrätä asetuksella. Hoitopalkkio on tarkoitus maksaa kolme ja kahdeksan vuotta metsityksen jälkeen.

Tukisummat päätetään erillisellä valtioneuvoston päätöksellä. Laki on näillä näkymin kolmevuotinen ja tulisi voimaan vuodenvaihteessa.

Lisätiedot: Tage Fredriksson, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi