Kestävän metsätalouden rahoituslainsäädäntö (Kemera) oli tarkoitus uudistaa vuoden 2021 alussa, mutta jo pitkään on tihkunut tietoa siitä, että tämä ei onnistu johtuen ennen kaikkea erilaisista EU:n direktiivien ja rahoitusohjelmien viivästymisistä.

Töiden rahoituksen keskeyttämisen haittojen välttämiseksi maan hallitus esittää nykyiselle lainsäädännölle kolmen vuoden jatkoaikaa vuoden 2023 loppuun. Tämä merkitsee myös jatkoa nykyiselle pienpuun keruutuelle, jonka avulla on mahdollista purkaa entistä enemmän viime vuosikymmenen taimikonhoitorästejä ja ensiharvennusrästejä edellyttäen, että varoja osoitetaan budjetissa tai lisäbudjeteissa.

Kestävän metsätalouden rahoituslaki on aikaisemminkin toiminut hyvänä työllistäjänä, kun maan talous on heikentynyt ja työllisyyttä haluttu edistää. Pienpuun keruutuki on mitä mainioin vihreän elvytyksen keino.

Pienpuun keruutuen ehtoja heikennettiin vuoden 2016 keväällä säästösyistä samalla, kun tukitasoa alennettiin jonkin verran. Palaamalla nykyisen lainsäädännön alkuperäisen asetuksen ehtoihin voidaan saada aikaan tuntuva lisäys pienpuun korjuumäärissä. Heikennettäessä ehtoja 2016 työmäärät alenivat kolmanneksella. Asetuksen muutoksella on mahdollista lisätä pienpuun käyttöä.

Lisätiedot: Tage Fredriksson, 040 511 2246, tage.fredriksson(a)bioenergia.fi