Euroopan Komissiolla riittää ulostuloja Euroopan Vihreän Kehityksen ohjelman puitteissa. Heinäkuun 8. odotetaan strategiaa, joka valottaa komission ajatuksia energiajärjestelmien yhteensovittamisesta, integraatiosta.

Vielä vuoden alussa komissio puhui sektori-integraatiosta, mutta kesken matkaa termi vaihtui energiajärjestelmien integraatioksi.

Odotettavissa on ainakin paljon asiaa kaasuista: synteettisestä metaanista sekä vedystä ainakin. Osana julkistusta on tulossa vetytiekartta, kertoi komissaari Kadri Simson Brysselin perinteisen Vihreän viikon avauspuheessaan. Vihreän viikon tilaisuudet järjestetään tänä vuonna virtuaalisesti.

EU-tasolla keskustelua on käyty varsinkin siitä, että fossiilisen maakaasun rooli ei voi kasvaa ja olla isossa roolissa vaikkapa vedyn tuotannossa. Tätä kantaa tukee se, että EU-neuvosto tuki kokouksessaan 23.6.2020, että oikeudenmukaisen rahoituksen rahaston (JTF) säännöissä selkeästi jätetään maakaasuinvestoinnit ulkopuolelle.

Komission ajatuksissa vety liittyy paljolti vaihtelevaan uusiutuvaan aurinko- ja tuulisähköön ja niiden lisääntyvään osuuteen. Varsinkin merituulivoiman odotetaan kasvavan ja siihen liittyen on tulossa oma strategiansa.

Koska energiaa pitää kuljettaa entistä enemmän käyttökohteisiin eri muodoissaan on energiaverkkoja koskevasta TEN-E lainsäädännöstä tulossa myös esitys muutokseksi samassa rysäyksessä.

Komissaari Simson kiteyttää, että tulossa oleva julkistus kokonaisuudessaan pyrkii edistämään kiertotaloutta, digitalisaatiota ja hajautettua energiantuotantoa. Sen lisäksi muodikkaita termejä tullevat olemaan hybridituotanto ja hybridiverkot, hiilidioksidin talteenotto- ja varastointi (CCS), Pohjoismaissa jo tuttu sähkömarkkinoiden hintasignaalien vahvistaminen sekä pientuottajien pääsy verkkoon.

Komissiolla oli tähän kokonaisuuteen liittyen useitakin konsultaatioita, joista keskeisin oli energiajärjestelmien integraatiota koskeva kysely. Bioenergia-ala osallistui näihin konsultaatioihin.

Bioenergian rooli eri energiajärjestelmissä on tärkeä silloin, kun päästöjen vähentämiseen tähdätään nopeasti ja mitä suurempi uusiutuvien vaihtelevien tuotantomuotojen osuus on. EU-tasolla kattojärjestö on tuonut esille bioenergian roolia sekä kaukolämmön- ja jäähdytyksen tuotannossa joustavalla tavalla että kaasumaisten ja nestemäisten biopolttoaineiden tuotannon mahdollisuuksia – myös bio-CCS:n kanssa –osallistua joustavasti päästöttömän energian osuuden nopeaan kasvattamiseen kaikilla käyttösektoreilla.

Bioenergia ry:n vastauksen löydät täältä.

Lisätietoja: Hannes Tuohiniitty, 040 1948628, hannes.tuohiniitty(a)bioenergia.fi